Hof bekrachtigt beschikking met betrekking tot artikelen over huisjesmelker

Print this page 21-02-2020
IEPT20191224, Hof Den Haag, Huisbaas v Google

Beschikking 7 februari 2019 bekrachtigd. Artikelen over huisbaas hoeven niet verwijderd te worden uit zoekresultaten Google: opname links zijn strikt noodzakelijk ter bescherming van de vrijheid van informatie van de internetgebruikers, appellant speelt rol in openbaar leven, het geschetste beeld van Appellant, die als huisjesmelker problemen veroorzaakt, dat uit de bronpublicaties naar voren komt, is ook nog actueel. De bronpublicaties zijn gepubliceerd door journalistieke media of andere organisaties die als taak hebben publiek te informeren. Dat de bronpublicaties niet juist zijn kan niet leiden tot een andere uitkomst, aangezien de door Appellant genoemde punten ondergeschikte onderdelen van de bronpublicatie betreffen.

 

PRIVACY


Vervolg op de beschikking van de rechtbank Rotterdam van 7 februari 2019 (IEPT20190207) waarin werd geoordeeld dat artikelen over een huisbaas niet uit de zoekresultaten van Google hoeven te worden verwijderd.

 

Dit vonnis wordt door het hof bekrachtigd. De huisbaas heeft onder andere betoogd dat proeftijd van zijn voorlopige straf inmiddels is verlopen en dat sommige links verwijzen naar artikelen die niet juist of inmiddels niet meer actueel zijn. Toch komt het hof tot het oordeel dat het publiek, en hierbij wordt specifiek gedacht aan studenten en arbeidsmigranten – mensen die een zwakkere positie hebben op de huizenmarkt-, een zwaarwegend belang heeft bij de kennisneming van de gegevens en dus opname in de zoekresultaten. Dat in de artikelen onjuistheden zijn opgenomen of niet meer actueel zijn, doet aan de noodzakelijkheid van opname geen afbreuk. De onjuistheden betreffen onderschikte onderdelen van de publicaties. Als die onderdelen niet juist zijn of niet de meest actuele stand van zaken weergeven, doet dat niet af aan de juistheid en de actualiteit van algemene strekking van de bronpublicaties. De algemene strekking is dat Appellant een huisjesmelker is die betrokken is geweest bij diverse problemen en misstanden op de huurmarkt en die daarom voorwerp is van kritiek van huurders, gemeenten en media.

 

IEPT20191224, Hof Den Haag, Huisbaas v Google

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:3539