Outfittery maakt inbreuk op Vanguard-beeldmerk

Print this page 31-01-2020
IEPT20200129, Rb Amsterdam, Just Brands v Outfittery
(Met dank aan Lars Bakers, Marissa Brinks en Kimberley Deutz, BINGH Advocaten)

Outfittery maakt inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub b op Vanguard-beeldmerk: beroep op bewust gedogen onvoldoende onderbouwd, visuele overeenstemming tussen merk en teken, diensten zijn soortgelijk nu beide partijen zich richten op verkoop herenkleding, verwarringsgevaar wordt versterkt door wijze waarop merk en teken worden gebuikt.

 

MERKENRECHT

 

Just Brands c.s. ontwerpt herenkleding en brengt deze onder het merk Vanguard. Zij is houder van het linksboven weergegeven beeldmerk. Just Brands c.s. stelt dat Outfittery met het links afgebeelde logo inbreuk maakt op haar merk.

 

Outfittery gebruikte eerst een minder gelijkend logo en stelt dat Just Brands dit logo bewust heeft gedoogd. De  voorzieningenrechter overweegt echter dat onvoldoende is onderbouwd dat het logo gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust is gedoogd en overweegt bovendien dat dit gedogen niet zonder meer kan worden betrokken op het huidige logo, waar het in deze zaak om gaat.

 

De inbreukvordering wordt toegewezen. De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van visuele overeenstemming tussen merk en teken gelet op de onderscheidende bestanddelen die de overeenstemmende totaalindruk bepalen; het zwart-wit silhouet, het onderlijf van een leeuw met vier zichtbare poten, de trotse opgerichte pose, de opengeslagen vleugel op de rug de positionering en de krulstaart met kwast. Nu ook de diensten overeenstemmen is sprake van verwarringsgevaar. Dit verwarringsgevaar wordt nog versterkt door de manier waarop partijen merk en teken gebruiken, te weten klein en centraal gepositioneerd boven een woordmerk.  

 

De IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:RBAMS:2020:551