Handelsnaam Autobedrijf Motech maakt inbreuk op handelsnaam en merk Motech, nieuwe naam Mtech/M-tech niet

Print this page 31-01-2020
IEPT20200129, Rb Gelderland, Motech v Motech
(Met dank aan Dmitry Grobokopatel, JPR Advocaten)

Handelsnaam Autobedrijf Motech maakt inbreuk op handelsnaam Motech: verschil in logo’s neemt niet weg dat de auditieve gelijkenis maakt dat bij publiek de indruk kan ontstaan dat het om dezelfde handelsnaam gaat, aard ondernemingen gelijk nu beide onderhoudsdiensten aanbieden, enkele feit dat de ondernemingen in respectievelijk Arkel en Zevenaar zijn gevestigd onvoldoende om verwarringsgevaar weg te nemen gelet op landelijke activiteit. Autobedrijf Motech maakt ook inbreuk op merk Motech: eventueel eerder gebruik door eerstgenoemde staat aan de geldigheid van het merk niet in de weg, beroep op ouder recht van plaatselijke betekenis faalt nu Autobedrijf Motech haar handelsnaam niet rechtmatig voerde, sprake van verwarringsgevaar ex artikel 2.20 lid 2 sub b nu sprake is van overeenstemmende tekens voor gelijke diensten. Gewijzigde handelsnamen Mtech of M-tech maken geen inbreuk: gezien het duidelijke begripsmatige en auditieve verschil, de slechts beperkte visuele overeenstemming en het beperkte onderscheidend vermogen is er geen verwarringsgevaar te duchten.

 

HANDELSNAAMRECHT - MERKENRECHT

 

Eiser drijft sinds 2010 een onderneming die zich richt op handel in en onderhoud van auto’s onder de handelsnaam Motech. Hij heeft in 2018 het woordmerk MOTECH ingeschreven als Beneluxmerk. Eiser stelt dat gedaagde met de handelsnaam Autobedrijf Motech inbreuk maakt op haar handelsnaam en merk.

 

De kantonrechter oordeelt dat gedaagde met de handelsnaam Autobedrijf Motech inderdaad inbreuk maakt op de handelsnaam Motech. Het verschil in de logo’s neemt niet weg dat de auditieve gelijkenis maakt dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat het om dezelfde handelsnaam gaat. De aard van de ondernemingen is gelijk nu beide onderhoudsdiensten aanbieden. Het enkele feit dat de ondernemingen in respectievelijk Arkel en Zevenaar zijn gevestigd, is onvoldoende om het verwarringsgevaar weg te nemen gelet op de landelijke activiteit van eiser.

 

Autobedrijf Motech maakt ook inbreuk op het woordmerk MOTECH. Eventueel eerder gebruik door eerstgenoemde staat aan de geldigheid van het merk niet in de weg en het beroep op een ouder recht van plaatselijke betekenis faalt nu zij haar handelsnaam niet rechtmatig voerde. Volgens de kantonrechter is sprake van verwarringsgevaar ex artikel 2.20 lid 2 sub b nu sprake is van gebruik van overeenstemmende tekens voor gelijke diensten.

 

De door gedaagde gehanteerde gewijzigde handelsnamen Mtech of M-tech maken geen inbreuk. Gezien het duidelijke begripsmatige en auditieve verschil, de slechts beperkte visuele overeenstemming en het beperkte onderscheidend vermogen is er geen verwarringsgevaar te duchten, zo concludeert de kantonrechter.

 

De IEPT-versie volgt.

 

(kopie originele vonnis)