Inbreuk op auteursrecht Orange Slice stoel en Uniewoordmerk Orange Slice

Print this page 18-02-2020
IEPT20200211, Rb Den Haag, Jami v Dominidesign

Dominidesign stoel maakt inbreuk op auteursrecht Orange Slice stoel: vrijwel alle kenmerkende trekken overgenomen nu beide stoelen worden gevormd door twee identieke gestoffeerde schelpen die zijwaarts omhoog krullen en samen een kuip vormen op een onderstel van dunne poten die schuin naar beneden uitlopen. Dominidesign maakt door gebruik van het teken Orange Slice inbreuk op het Uniewoordmerk Orange Slice ex artikel 9 lid 2 sub a UMVo: identiek teken gebruikt voor identieke waren. Ook inbreuk ex artikel 9 lid 2 sub b UMVo wegens verwarringsgevaar door gebruik teken Slice: redelijke mate van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming nu het teken exact hetzelfde is als het tweede woord van het Uniemerk, Uniemerk heeft zeer groot onderscheidend vermogen, sprake van gelijke diensten. Bestuurder aansprakelijk voor door Dominidesign gepleegde auteursrechtinbreuk: sprake van willens en wetens inbreuk maken.

 

AUTEURSRECHTMERKENRECHT - BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

 

Eiser Jami stelt samengevat dat de hierboven afgebeelde Orange Slice stoel een auteursrechtelijk werk is en dat [A] met het overlijden van de ontwerper Pierre Paulin auteursrechthebbende is geworden. Jami is exclusief licentienemer voor de vervaardiging en verkoop van de Orange Slice. Jami is door [A] gevolmachtigd om op eigen naam en zonder haar tussenkomst op te treden tegen inbreuken op het auteursrecht. Dominidesign maakt met het aanbieden en verkopen van haar Dominidesign stoel inbreuk op de auteursrechten op de Orange Slice. Subsidiair is sprake van slaafse nabootsing. Daarnaast maakt Dominidesign inbreuk op haar Orange Slice Uniewoordmerk, zo stelt Jami.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat Dominidesign met de rechts afgebeelde stoel inderdaad inbreuk maakt. Niet in geschil is dat de Orange Slice auteursrechtelijk beschermd is. Bovendien zijn vrijwel alle kenmerkende trekken ervan overgenomen nu beide stoelen worden gevormd door twee identieke gestoffeerde schelpen die zijwaarts omhoog krullen en samen een kuip vormen op een onderstel van dunne poten die schuin naar beneden uitlopen.

 

Dominidesign maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter door het gebruik van het teken Orange Slice eveneens inbreuk op het Uniewoordmerk Orange Slice ex artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Dit omdat sprake is van een identiek teken dat wordt gebruikt voor identieke waren. Ook het gebruik van het teken Slice maakt inbreuk, en wel ex artikel 9 lid 2 sub b UMVo.  Nu sprake is van een redelijke mate van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming aangezien het teken exact hetzelfde is als het tweede woord van het Uniemerk, het Uniemerk zeer groot onderscheidend vermogen heeft, en onder het teken stoelen zijn aangeboden en verkocht (die bovendien voor de gemiddelde consument vrijwel gelijk zijn aan de fauteuil waarvoor Jami het gebruikt), is volgens de voorzieningenrechter gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten.

 

[Gedaagde sub 2], bestuurder van Dominidesign, wordt in die hoedanigheid aansprakelijk gehouden voor de gepleegde auteursrechtinbreuk, nu naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake is van willens en wetens inbreuk maken. De bestuurder wist van de auteursrechtinbreuk door Dominidesign en had als mede director kunnen voorkomen dat de inbreuk werd gepleegd.

 

IEPT20200211, Rb Den Haag, Jami v Dominidesign

 

ECLI:NL:RBDHA:2020:1088