Verbod tot niet inkopen van "Rataplan" als zoekwoord in Google AdWords toegewezen

Print this page 21-02-2020
IEPT20200212, Rb Noord-Holland, Rataplan Beheer v Kringloopwinkel Alkmaar

Aanvankelijk door Kringloopwinkel Alkmaar gevoerde Adword advertentie doet afbreuk aan merk “RATAPLAN”: normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker kan op basis van advertentielink en daaraan gekoppelde reclameboodschappen niet weten of Kringloopwinkel Alkmaar derde is ten opzichte van Rataplan Beheer dan wel een economische band met haar heeft. In kort geding niet vast te stellen of Kringloopwinkel Alkmaar in strijd met haar toezeggingen inbreuk maakt op merk- en handelsnaamrechten Rataplan Beheer. Gelet op inbreuk in recente verleden en weigering om deugdelijke onthoudingsverklaring te tekenen wordt vordering tot niet inkopen naam “Rataplan” als zoekwoord in Google Adwords toegewezen: zonder getekende onthoudingsverklaring met boetebeding bestaat nog steeds voldoende serieuze dreiging tot verder onrechtmatig handelen.    

 

MERKENRECHT

 

Kort geding. Rataplan Beheer is opgericht op 17 februari 2010 en heeft verschillende kringloopwinkels verspreid over Nederland, waaronder in Alkmaar aan de Zijperstraat 46-50. Ze biedt in dat kader onder de handelsnaam ‘RataPlan’ onder meer een ophaaldienst aan en ze is houdster van het Benelux Woordmerk “RATAPLAN” voor onder andere de inzameling en opslag van en advisering over goederen. Kringloopwinkel Alkmaar is opgericht op 31 maart 1999 en drijft onder de handelsnaam Kringloopwinkel Alkmaar een winkel in tweedehands goederen en is gevestigd aan de Zijperstraat 30 te Alkmaar. Ook Kringloopwinkel Alkmaar biedt een ophaalservice aan. In mei 2019 heeft Rataplan Beheer geconstateerd dat Kringloopwinkel Alkmaar gebruik maakte van het AdWord “Rataplan” of “Rataplan Alkmaar” in de zoekmachine van Google. Volgend op diverse correspondentie per e-mail hebben partijen in oktober 2019 een ‘gentlemens agreement’ gesloten. In dat kader is door Kringloopwinkel Alkmaar aan Rataplan Beheer de toezegging gedaan de handels- en merknaam “Rataplan” niet meer in te zullen inkopen als zoekwoord in Google AdWords, maar er is geen onthoudingsverklaring met boetes of dwangsommen getekend. Bij proces-verbaal van constatering van de deurwaarder van 10 december 2019 is vastgesteld dat na een zoekopdracht met de woorden “Rataplan Alkmaar” als eerste een advertentie van Kringloopwinkel Alkmaar verschijnt. Kringloopwinkel Alkmaar heeft een verklaring overgelegd van “Raadhuis Creative Agency”, waarin onder meer staat dat vanaf 25 oktober 2019 het woord “Rataplan” niet meer als zoekwoord is ingesteld, maar dat is gebleken dat Google het zoekwoord kringloopwinkel Alkmaar relevant zou kunnen aanmerken als iemand zoekt op “Rataplan”, omdat Rataplan ook een kringloopwinkel in Alkmaar is. Rataplan Beheer vordert onder meer een verbod tot gebruik van het merk en de handelsnaam en verwijdering van alle nog vindbare advertenties met het merk en de handelsnaam.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat partijen het er over eens zijn dat Kringloopwinkel Alkmaar gebruik heeft gemaakt van het AdWord “Rataplan” in een advertentie, in de zin van artikel 2.20(1)(a) BVIE. De vraag is of Kringloopwinkel Alkmaar door dit gebruik inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht en de handelsnaamrechten van Rataplan Beheer. Daarover oordeelt de voorzieningenrechter dat de toelaatbaarheid van het gebruik van het teken “Rataplan” als AdWord in het kader van het merkenrecht moet worden beoordeeld aan de hand van de relevante arresten van het HvJEU. De voorzieningenrechter is vervolgens van oordeel dat uit de tekst van de advertentie niet duidelijk wordt dat het gaat om een alternatieve kringloopwinkel en concludeert daarom dat Kringloopwinkel Alkmaar hiermee afbreuk heeft gedaan aan het merk van Rataplan Beheer, omdat de maatman op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschappen niet kan weten of Kringloopwinkel Alkmaar een derde is ten opzichte van Rataplan Beheer, dan wel, integendeel, een economische band met haar heeft.

 

Vervolgens overweegt de voorzieningenrechter dat in kort geding niet is vast te stellen of Kringloopwinkel Alkmaar in strijd met haar toezeggingen inbreuk maakt op merk- en handelsnaamrechten Rataplan Beheer. Er wordt echter toch een inbreukverbod opgelegd, gelet op de inbreuk in het recente verleden en de weigering om een deugdelijke onthoudingsverklaring te ondertekenen. Zonder getekende onthoudingsverklaring met boetebeding bestaat er immers nog steeds een voldoende serieuze dreiging tot verder onrechtmatig handelen. De proceskosten worden gecompenseerd.

 

De IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:RBNHO:2020:841