Terecht geen ABC verleend voor Truvada

29-04-2021 Print this page
IEPT20200310, RvS, Gilead v OCNL

Hoger beroep ongegrond. Terecht geen ABC verleend voor Truvada:  Rechtbank terecht geoordeeld dat niet is voldaan aan tweede eis Gilead-arrest van het Hof van Justitie EU dat stof emtricitabine in het licht van alle door het octrooi bekend gemaakte gegevens specifiek kan worden geïdentificeerd. Het medicijn komt niet in aanmerking voor een aanvullend beschermingscertificaat op grond van artikel 3 aanhef en onder a, van de ABC-verordening. OCNL heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat combinatie tenofovir disoproxil met emtricitabine bestaat en niet wordt beschermd door basisoctrooi.

 
OCTROOIRECHTABC


Gilead brengt een geneesmiddel onder de naam Truvada op de markt dat bestaat uit een combinatie van de werkzame stoffen tenofovir disoproxil en emtricitabine dat in combinatie met andere antiretrovirale middelen geïndiceerd is voor de behandeling van met HIV-1 geïnfecteerde personen. Gilead was houdster van Europees octrooi EP 894 voor “Nucleotide Analogs”. Gilead heeft een aanvraag voor een ABC ingediend, welke aanvraag in het bestreden besluit door Octrooicentrum Nederland is afgewezen. De stof tenofovir disoproxil zou door het basisoctrooi worden beschermd, maar de stof emtricitabine niet en de vakman die op de prioriteitsdatum het octrooi zou hebben gelezen zou niet inzien dat conclusie 27 op de combinatie van beide stoffen betrekking heeft. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. De rechtbank overweegt dat inzake de onderhavige materie het HvJEU het Gilead-arrest heeft gewezen, waarin eisen worden gesteld met betrekking tot het verlenen van een ABC. Aangezien niet voldaan is aan de tweede eis van het Gilead-arrest dat de stof emtricitabine in het licht van alle door het octrooi bekend gemaakte gegevens specifiek kan worden geïdentificeerd is het ABC terecht niet verleend.


De Hoge Raad sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank. Uit oogpunt van de vakman en op basis van de stand van de techniek ten tijde van de prioriteitsdatum van het basisoctrooi emtricitabine specifiek kon worden geïdentificeerd in het licht van alle door dat basisoctrooi bekend gemaakte gegevens. Daarom heeft OCNL zich terecht op het standpunt gesteld dat het product dat uit de combinatie van tenofovir disoproxil met emtricitabine bestaat, niet werd beschermd door het basisoctrooi. Nu het product op grond van artikel 3, aanhef en onder a, van de ABC-verordening niet in aanmerking komt voor een aanvullend beschermingscertificaat, heeft OCNL de aangifte daarvan terecht geweigerd. 

 

IEPT20200310, RvS, Gilead v OCNL

 

ECLI:NL:RVS:2021:500