Geen verwarringsgevaar tussen handelsnaam “A.A.N.” en “AANN”

Print this page 13-03-2020
IEPT20200311, Rb Noord-Nederland, RAI v Auto Aanpassing
(Met dank aan Pascal van Boxtel, LXA The Law Firm)

Benelux woordmerk “AUTO AANPASSERS NEDERLAND” nietig: beschrijvend voor kenmerk waren en diensten, het aanpassen van auto’s in/vanuit Nederland. Benelux woordmerk “A.A.N.” geldig: lettercombinatie niet direct aan de beschrijvende woorden waarvan zij de afkorting vormen te koppelen. Benelux woordmerk A.A.N. normaal gebruikt: afgelopen vijf jaren normaal gebruikt door leden RAI op website autoaanpassers.nl, als keurmerk, op beurzen en op/in eigen bedrijfslocaties. Merk kan niet aan Auto Aanpassing Noord Nederland worden tegengeworpen: op moment dat zij gewraakte tekens is gaan gebruiken (15 juli 2016) was merk A.A.N. van RAI door verstrijken geldigheidsduur vervallen, waardoor sprake is van ouder recht (artikel 2.23(2) BVIE). RAI aan te merken als onderneming in de zin van de handelsnaamwet door gebruik door leden. Artiestenverloningen-arrest (IEPT20151211) van toepassing op handelsnamen. Handelsnaam “AUTO AANPASSERS NEDERLAND” zuiver beschrijvend en geen bijkomende omstandigheden. Geen verwarringsgevaar tussen niet zuiver beschrijvende handelsnaam “A.A.N.” en “AANN”: hoewel partijen in zelfde branche en (onder meer) in zelfde geografische gebied opereren en handelsnamen slechts één letter verschillen, vermeldt Auto Aanpassing Noord Nederland in al haar communicatie echter haar volledige handelsnaam naast de afkorting AANN, al dan niet onder toevoeging domeinnaamextensie .nl, dus wordt de afkorting niet zelfstandig gebruikt.

 

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT

 

RAI is een vereniging die bestaat uit secties en afdelingen met een bepaalde specialisatie, waaronder de sectie Auto Aanpassers Nederland (ook wel afgekort tot AAN of A.A.N.) van de afdeling CarrosserieNL. De leden van deze sectie zijn gespecialiseerd in het maken, ombouwen en/of aanpassen van voertuigen ten behoeve van senioren en mensen met een fysieke beperking. Ook handelen zij in aangepaste voertuigen en voeren zij herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit met betrekking tot aangepaste voertuigen. RAI was tussen 28 november 1994 tot 28 november 2014 houdster van het individuele Benelux woordmerk “A.A.N.” en na een heropnemingsdepot per 28 november 2016 opnieuw houdster van het woordmerk A.A.N. Zij is ook houdster van het individuele Benelux woordmerk “AUTO AANPASSERS NEDERLAND”. Auto Aanpassing Noord Nederland is opgericht op 15 juli 2016 en houdt zich bezig met de handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s en het aanpassen van auto’s voor mensen met een fysieke beperking. Sinds haar oprichting hanteert zij de woordcombinatie AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND en de afkorting AANN als (onderdeel van) haar handelsnaam.

 

De rechtbank verklaart het Benelux woordmerk “AUTO AANPASSERS NEDERLAND” nietig, omdat het beschrijvend is, maar houdt het woordmerk “A.A.N.” in stand. De lettercombinatie is niet direct aan de beschrijvende woorden waarvan zij de afkorting vormen te koppelen. Het merk is ook normaal gebruikt. Hierbij wordt overwogen dat het gebruik is door leden van RAI op de website autoaanpassers.nl, als keurmerk, op beurzen en/of in eigen bedrijfslocaties. Het merk kan echter niet aan Auto Aanpassing Noord Nederland worden tegengeworpen, omdat op het moment waarop zij de gewraakte tekens is gaan gebruiken, 15 juli 2016, het merk A.A.N. was vervallen door het verstrijken van de geldigheidsduur, waardoor de tekens van Auto Aanpassing Noord Nederland als ouder recht worden gezien.

 

De handelsnaam “Auto Aanpassers Nederland” is volgens de rechtbank zuiver beschrijvend en er is geen sprake van bijkomende omstandigheden die daar iets aan veranderen. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat er geen verwarringsgevaar tussen de niet zuiver beschrijvende handelsnaam “A.A.N.” en “AANN” bestaat, ondanks dat partijen opereren in zelfde branche en (onder meer) in het zelfde geografische gebied en de handelsnamen slechts één letter verschillen. Auto Aanpassing Noord Nederland vermeldt in al haar communicatie namelijk haar volledige handelsnaam naast de afkorting AANN, al dan niet onder toevoeging domeinnaamextensie .nl en gebruikt de afkorting dus niet zelfstandig.

 

De IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:RBNNE:2020:1515