€ 13.000 proceskosten voor een foto van € 426 euro ook volgens het hof onevenredig

Print this page 08-05-2020
IEPT20200428, Hof Amsterdam, Rodi Media

Grief tegen afwijzen verbodsvordering inzake het gebruik van een met een mobiele telefoon gemaakte foto van een musical faalt: ook in hoger beroep geen concrete stellingen ingenomen waaruit afgeleid kan worden dat Rodi Media de foto nog gebruikt. Ook grief tegen het oordeel dat een proceskostenveroordeling van nagenoeg € 13.000 niet redelijk en evenredig is in een procedure inzake een foto waarvoor een vergoeding van € 426 werd gevraagd faalt: bedrag buitensporig in het licht van het betrokken belang.

 

AUTEURSRECHT - PROCESKOSTEN

 

Zie eerder (IEPT20190315) waarin een schadevergoeding werd gevorderd voor het gebruik van een met een telefoon gemaakte foto bij een musical door een lokale krant. De maakster van de foto vorderde ruim € 800 schadevergoeding, en kreeg ongeveer de helft. De proceskosten - aan de kant van eiseres begroot op bijna € 13.000 - werden gecompenseerd, waarbij de kantonrechter aanmerkte dat deze kosten niet evenredig zijn.

 

Tegen deze beslissing komt appellante op met twee grieven, die beide falen. De grief tegen het afwijzen van de verbodsvordering inzake het gebruik van de foto faalt nu ook in hoger beroep geen concrete stellingen zijn ingenomen waaruit afgeleid kan worden dat Rodi Media de foto nog gebruikt.

 

Ook de grief tegen het oordeel dat een proceskostenveroordeling van nagenoeg € 13.000 niet redelijk en evenredig is in een procedure inzake een foto waarvoor een vergoeding van € 426 werd gevraagd faalt. Ook het hof oordeelt dat dit  bedrag buitensporig is in het licht van het betrokken belang.

 

IEPT20200428, Hof Amsterdam, Rodi Media

 

ECLI:NL:GHAMS:2020:1193