Vergoeding voor auteursrechtinbreuk door opnemen oude foto’s in beeldbank Erfgoed Leiden begroot op € 60 in plaats van € 1.875

Print this page 22-05-2020
IEPT20200519, Hof Den Haag, Erfgoed Leiden
(Met dank aan Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger)

Artikel 8 Aw (inzake werk als van een rechtspersoon afkomstig openbaar gemaakt) niet van toepassing op foto’s die als prentbriefkaarten zijn openbaar gemaakt met vermelding van de uitgever en zonder vermelding van de naam van de fotograaf: voldoende aanleiding om artikel 8 Aw aldus uit te leggen dat dit beperkt is tot (impliciete en uitdrukkelijke) opdrachtrelaties en niet van toepassing is op licentierelaties, niet gesteld of gebleken dat sprake was van een opdrachtrelatie, voor toepasselijkheid van artikel 8 Aw is bovendien nodig dat de openbaarmaker daarop een beroep doet. Auteursrecht op 10 foto’ s uit 1942 en 1943 vervallen op grond van artikel 38 Aw: 70 jaren verstreken nadat de foto’ s anoniem openbaar zijn gemaakt. Verschuldigde vergoeding voor auteursrechtinbreuk op 14 foto’s begroot op € 60 in plaats van het eerder toegewezen bedrag van € 1.875: aansluiting gezocht bij hetgeen X zelf als vergoeding is overeengekomen met archieven voor online gebruik en  de vergoedingen die Erfgoed Leiden met andere fotografen is overeengekomen voor online gebruik, onvoldoende reden om deze vergoeding te verhogen.

 

AUTEURSRECHT

 

Erfgoed Leiden heeft in haar beeldbank afbeeldingen opgenomen afkomstig van prentbriefkaarten met foto's van gebouwen of straten in Leiden en omgeving, gemaakt door een inmiddels overleden fotograaf. [X] stelt dat het auteursrecht op de foto’s aan hem toekomt, en stelt dat Erfgoed Leiden inbreuk maakt op zijn auteursrecht. De kantonrechter heeft eerder een vergoeding van € 75 per foto toegewezen, zie (IEPT20180405).

 

Een deel van de foto’s is als prentbriefkaart openbaar gemaakt met vermelding van de uitgever en zonder vermelding van de naam van de fotograaf. Het Hof overweegt echter dat artikel 8 Aw (inzake werk als van een rechtspersoon afkomstig openbaar gemaakt) niet van toepassing is op de onderhavige situatie. Volgens het Hof bestaat voldoende aanleiding om artikel 8 Aw aldus uit te leggen dat dit beperkt is tot (impliciete en uitdrukkelijke) opdrachtrelaties en niet van toepassing is op licentierelaties. In casu is niet gesteld of gebleken dat sprake was van een opdrachtrelatie. Voor de toepasselijkheid van artikel 8 Aw is volgens het Hof bovendien nodig dat de openbaarmaker daarop een beroep doet.

 

Wel is het auteursrecht op een tiental foto’ s uit 1942 en 1943 vervallen op grond van artikel 38 Aw. Er zijn namelijk  70 jaren verstreken nadat de foto’ s anoniem openbaar zijn gemaakt.

 

De verschuldigde vergoeding voor de auteursrechtinbreuk op 14 foto’s wordt begroot op € 60 in plaats van het eerder toegewezen bedrag van € 1.875. Hierbij is aansluiting gezocht bij hetgeen X zelf als vergoeding is overeengekomen met archieven voor online gebruik en  de vergoedingen die Erfgoed Leiden met andere fotografen is overeengekomen voor online gebruik, onvoldoende reden om deze vergoeding te verhogen.

 

Lees hier de reactie van Erfgoed Leiden.

 

IEPT20200519, Hof Den Haag, Erfgoed Leiden

 

(kopie originele arrest)