Workrate maakt geen inbreuk op auteursrechten op Usemate software

02-04-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20200527, Rb Amsterdam, Payingit v Workrate

Niet kan worden aangenomen dat Workrate op enige wijze inbreuk maakt op auteursrechten van PayingIT of PayingIP die rusten op de ‘ondergeschikte functionaliteiten’ van de Usemate software nu omvang overdracht auteursrechten niet duidelijk is: niet aannemelijk dat Koop- en Licentieovereenkomst aldus moet worden uitgelegd dat PayingIT danwel PayingIP een exclusief (auteurs)recht hebben verkregen op sofwareonderdelen benodigd voor ‘ondergeschikte functionaliteiten’ Usemate, aannemelijk dat kopieën Workrate van Usemate, zonder welke de software niet functioneert, binnen de Licentieovereenkomst vallen en geen inbreuk maken. Niet gebleken dat sprake is van schending van de Licentieovereenkomst: verklaring [naam 2] roept vragen op over het handelen van Workrate conform de afspraken in de Licentieovereenkomst, maar schending is nog niet voldoende aannemelijk en Workrate heeft zwaarwegend belang om softwareapplicaties voorlopig te kunnen blijven exploiteren.

 

AUTEURSRECHT - LICENTIES

 

Kort geding. PayingIT levert softwarediensten op het gebied van onder meer payrolling, personeelsplanning en salarisadministratie. De software die zij exploiteren heet Usemate. Workrate biedt onder de naam Workstate softwarepakketten aan voor het managen van processen en het borgen van compliance. Rond 2008 heeft Workrate software, Workmate, ontwikkeld ten behoeve van planning van haar professionals, training, urenregistratie, werkinstructies, functioneren en andere HR-zaken. Usemate B.V. is op 28 augustus 2013 opgericht en op diezelfde dag zijn 49% van de aandelen in het kapitaal van Usemate B.V. verkocht en geleverd aan Workrate. Vervolgens is de naam van het softwarepakket Workmate veranderd in Usemate. Op 6 juni 2016 is er een overeenkomst gesloten met Workrate ter zake van de koop, respectievelijk verkoop en levering van alle aandelen van Workrate in Usemate B.V. en verkoop en levering van “de software” aan PayingIP. Hieruit is een Koopovereenkomst ontstaan met een Licentieovereenkomst als bijlage. Na het sluiten van de koopovereenkomst en de Licentieovereenkomst is de naam van Usemate B.V. veranderd in PayingIT.

PayingIT en PayingIP stellen dat Workrate gebruik maakt van Usemate op een wijze die de auteursrechten van PayingIT schendt en in strijd is met de Licentieovereenkomst. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Voorshands kan niet worden aangenomen dat Workrate de auteursrechten van PayingIT danwel PayingIP schendt. De omvang van de overdracht van de auteursrechten is niet geheel duidelijk, maar aannemelijk wordt geacht dat de Koop- en Licentieovereenkomst aldus moet worden uitgelegd dat PayingIT geen exclusief (auteurs)recht hebben verkregen op softwareonderdelen die benodigd zijn voor 'ondergeschikte functionaliteiten' van de Usemate software. De kopieën die Workrate van de software heeft gemaakt kunnen geacht worden binnen de Licentieovereenkomst te vallen en maken dan ook geen inbreuk. Voor wat betreft de gestelde schending van de Licentieovereenkomst overweegt de voorzieningenrechter dat, hoewel het handelen van Workrate vragen oproept met betrekking tot de afspraken in de overeenkomst, nog niet voldoende aannemelijk is dat sprake is van schending. Daartoe is nader onderzoek van de feiten nodig. Workrate heeft een zwaarwegend belang om de applicaties voorlopig te kunnen blijven exploiteren en PayingIT heeft geen voldoende spoedeisend belang bij een voorlopige voorziening. De gevraagde voorzieningen worden geweigerd. 

 

IEPT20200527, Rb Amsterdam, Payingit v Workrate

 

ECLI:NL:RBAMS:2020:5391