2020 Auteursrecht

Print this page

IEPT20200110, Rb Rotterdam, ANP Sportfoto

Inbreuk op foto ANP: onvoldoende betwist dat foto aanzienlijke tijd op website gedaagde door publiek kon worden gezien. Schadevergoeding van € 310,30 (€ 248,25 + 25% i.p.v. gevorderde 50%): onvoldoende onderbouwd dat ANP foto exclusief wilde houden en geen licentie aan gedaagde zou hebben verleend, ontbreken naamsvermelding voldoende voor verhogen vergoeding, al bevreemdt het kantonrechter dat ANP niet eerder dan in deze procedure beroep op naamsvermelding heeft gedaan en naam niet eerder aan gedaagde bekend heeft gemaakt. Proceskosten volgens liquidatietarief kantonzaken, sprake van eenvoudige, niet bewerkelijke zaak: ANP heeft gebruik gemaakt van gestandaardiseerde teksten, na aanschrijving gevoerde correspondentie en repliek is deels aan ANP zelf te wijten. Kosten opsporing inbreukmaker € 127,62 en buitengerechtelijke kosten € 40 toegewezen.