Pet’s Budget terecht geweigerd als merk wegens beschrijvendheid

Print this page 22-06-2020
IEPT20200615, BenGH, Aniserco v BOIP

Het Bureau heeft de inschrijving van het teken "Pet's Budget" terecht geweigerd op grond van artikel 2.2bis lid 1 sub b (merken die elk onderscheidend vermogen missen) en c (merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen ter aanduiding van de kenmeren van de waren of diensten): het doelpubliek zal  voldoende kennis hebben van het Engels om het woord "Pet" te begrijpen als een huisdier en het woord "Budget" als een verwijzing naar de uit te geven som geld en in de betekenis van "voordelig", zodat de bestanddelen van het teken kunnen dienen ter aanduiding van de waren, ook de combinatie van de bestanddelen is beschrijvend, inburgering onvoldoende onderbouwd.

 

MERKENRECHT

 

Het Bureau heeft de inschrijving van het teken "Pet's Budget" terecht geweigerd op grond van artikel 2.2bis lid 1 sub b (merken die elk onderscheidend vermogen missen) en c (merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen ter aanduiding van de kenmeren van de waren of diensten), zo oordeelt het Benelux Gerechtshof.

 

Het doelpubliek zal volgens het Gerechtshof voldoende kennis hebben van het Engels om het woord "Pet" te begrijpen als een huisdier en het woord "Budget" als een verwijzing naar de uit te geven som geld en de betekenis van "voordelig" zodat de bestanddelen van het teken kunnen dienen ter aanduiding van de waren. Het Gerechtshof onderstreept dat het gaat om kunnen beschrijven. Ook de combinatie van de bestanddelen is naar het oordeel van het Benelux Gerechtshof beschrijvend. Tot slot is volgens het Gerechtshof onvoldoende onderbouwd dat sprake zou zijn van inburgering. 

 

De IEPT-versie volgt.

 

C 2019/6/9