Kinderondergoed van Hema maakt toch inbreuk op beeldmerk Lacoste

12-08-2020 Print this page
IEPT20200811, Hof Den Haag, Lacoste v Hema
(Met dank aan Reindert van der Zaal, Maarten Schut en Emiel Jurjens, Kennedy Van der Laan)

Blauw hemdje van Hema met daarop één krokodil maakt inbreuk ‘sub b’ op beeldmerk Lacoste: daar het gaat om goedkoop kinderondergoed is sprake van een iets lager dan gemiddeld althans gemiddeld aandachtsniveau, sprake van gebruik als merk nu (mede uit marktonderzoeken blijkt dat) het publiek de krokodil niet louter als decoratie ziet, hoge mate van visuele en begripsmatige overeenstemming nu het in beide gevallen gaat om een (gestileerde) actieve krokodil, die vanuit hetzelfde zijaanzicht is afgebeeld met de open bek aan de rechterzijde, vaststaat dat de waren waarvoor de merken zijn gedeponeerd en het teken wordt gebruikt identiek zijn en dat de merken bekend zijn en een grote beschermingsomvang hebben, gemotiveerd betwist dat het relevante publiek geen merk verwacht op een kinderhemdje, dat op kinderkleding vaak afbeeldingen van dieren voorkomen kan niet afdoen aan de inbreuk, juistheid van de stelling dat iedere Nederlander weet dat Hema uitsluitend kleding onder haar eigen Hema-merk aanbiedt is niet aannemelijk, mogelijkheid van 'post sale confusion' voorshands aannemelijk. Grijs setje met daarop meerdere krokodillen verdeeld over het hele hemdje en broekje maakt eveneens inbreuk: aannemelijk dat een aanmerkelijk deel van het publiek dit gebruik niet louter als decoratie percipieert, deel van de krokodillen stemt in hoge mate overeen met het Lacoste merk, ook hier staat vast dat de waren identiek zijn en dat de merken bekend zijn en een grote beschermingsomvang hebben.

 

MERKENRECHT

 

Slecht nieuws voor Hema, dat in het voorjaar van 2018 het hiernaast afgebeelde kinderondergoed op de markt heeft gebracht. Lacoste stelt dat Hema hiermee inbreuk maakt op haar bekende krokodil-beeldmerk. Volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag was van inbreuk echter geen sprake. Het hof oordeelt anders.

 

Volgens het hof is zowel bij het blauwe hemdje als bij het grijze setje sprake van gebruik als merk nu (met name uit de door Lacoste ingebrachte marktonderzoeken) blijkt dat het publiek de krokodillen van Hema niet louter als decoratie ziet. Daar het gaat om goedkoop kinderondergoed is volgens het hof sprake van een iets lager dan gemiddeld althans gemiddeld aandachtsniveau bij het relevante publiek.

 

In het geval van het blauwe hemd overweegt het hof dat sprake is van een hoge mate van visuele en begripsmatige overeenstemming nu het in beide gevallen gaat om een (gestileerde) actieve krokodil, die vanuit hetzelfde zijaanzicht is afgebeeld met de open bek aan de rechterzijde. Dat de Hema krokodil kinderlijker is getekend doet daar volgens het hof niet voldoende aan af. In het kader van het grijze setje overweegt het hof dat een deel van de daarop aangebrachte krokodillen in hoge mate overeenstemt met het Lacoste merk.

 

Nu bovendien vaststaat dat de waren waarvoor de merken zijn gedeponeerd en het teken wordt gebruikt identiek zijn en dat de merken bekend zijn en een grote beschermingsomvang hebben, wordt aangenomen dat sprake is van reëel verwarringsgevaar.

 

Gelet op het bovenstaande wordt aan Hema een pan-Europees inbreukverbod opgelegd ten aanzien van zowel het blauwe hemd als het grijze setje.

 

IEPT20200811, Hof Den Haag, Lacoste v Hema

 

(kopie originele arrest)