Inbreuk op merk- en auteursrecht door aanbieden pre-order PlayStation 5 en games

08-02-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20201207, Rb Amsterdam, Sony

Inbreuk op Uniemerken en Beneluxmerk door aanbieden pre-order PlayStation 5 op website: gebruikte tekens zijn gelijk aan de merken van Sony en werden in het economisch verkeer gebruikt. Auteursrechtinbreuk door gebruik artwork van eerdere PlayStation games “Ghost of Tsushima” en “Gran Turismo”: niet weersproken dat Sony rechthebbende is en gebruikte afbeeldingen zijn identiek aan het beschermde werk.


MERKENRECHT - AUTEURSRECHT


Kort geding. Sony is producent van de over de gehele wereld bekende PlayStation spelcomputers. Gedaagde heeft (in ieder geval) in de maand mei 2020 via de website aan zijn klanten aangeboden om tegen vooruitbetaling van € 499,00 een pre-order te doen voor de PlayStation 5 spelcomputer en een aantal games die voor de PS5 beschikbaar zouden zijn. Op dat moment was de PS5 nog niet op de markt en waren voor de games nog geen concrete aankondigingen gedaan.


De voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagde op de website gebruikt heeft gemaakt van tekens die gelijk zijn aan de zes Uniemerken en het Beneluxmerk en dat deze in het economisch verkeer werden gebruikt voor ware die gelijk zijn aan die waarvoor de merken zijn ingeschreven. Hiermee is voldaan aan de vereisten in artikel 9 lid 2 UMVo en artikel 2.20 lid 2 BVIE. 


Daarnaast is de voorzieningenrechter van oordeel dat voorshands sprake is van auteursrechtinbreuk doordat gedaagde identieke afbeeldingen van eerdere edities van games “Ghost of Tsushima” en “Gran Turismo” heeft gebruikt als cover voor de fictieve uitgaves voor de PS5. 


IEPT20201207, Rb Amsterdam, Sony


ECLI:NL:RBAMS:2020:6125