Zaaddonor [T] handelt onrechtmatig indien hij persoonlijke adresgegevens van prresentator publiceert

25-06-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210309, Hof Den Haag, Publicatie privé (adres)gegevens presentator
(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law)

[T] handelt onrechtmatig indien hij persoonlijke adresgegevens van [S] openbaar maakt: recht op vrijheid van meningsuiting is niet ongelimiteerd en [T] heeft geen rechtens te respecteren belang bij openbaarmaking van adresgegevens [S], recht van [S] op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer prevaleert, oordeel hof dat [T] door publicatie adresgegevens onrechtmatig handelt staat los van vraag of uitlatingen gedaan door [S] in uitzending over [T] juist zijn, serieuze dreiging bestaat dat [T] daadwerkelijk tot openbaarmaking van persoonlijke adresgegevens van [S] zal overgaan, in verklaring [T] ligt besloten dat hij dit inmiddels al heeft gedaan. Behandeling geschorst in afwachting van de beslissing van de wrakingskamer van het hof: voorwaarde waaronder het wrakingsverzoek is gedaan, het niet horen van [S] als getuige, is vervuld.

 

PUBLICATIE - PRIVACY - PROCESRECHT

 

Hoger beroep. Kort geding. Zaaddonor [T] heeft verschillende procedures aanhangig gemaakt tegen SBS c.s. vanwege een uitzending in 2011 van het programma 'Undercover in Nederland'. In deze uitzending werd uiteengezet dat [T] wensmoeders, tijdens contact met hen over een mogelijke zaaddonatie, niet informeerde dat bij hem 'syndroom van Asperger' was gediagnosticeerd. [T] heeft in deze procedures gesteld dat SBS c.s. onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Bij vonnis van 4 december 2013 (IEPT20131204) heeft de rechtbank Amsterdam de vorderingen van [T] afgewezen. [T] heeft een procedure tot herziening van dat vonnis aanhangig gemaakt op de grond dat in de procedure bedrog is gepleegt. Bij vonnis van 22 mei 2019 is de vordering tot herziening afgewezen. In 2014 heeft [S] in kort geding gevorderd [T] te gebieden om openbaarmakingen door [T] van persoonlijke (adres)gegevens van [S] op websites en via andere media te (doen) verwijderen en hem te bevelen zich te onthouden van verdere openbaarmakingen. Deze vorderingen zijn afgewezen. Reden daarvoor was dat [S] onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat [T] tijdens een telefoongesprek heeft gedreigd met openbaarmaking van die gegevens en dat tot het moment van het vonnis ook niet was gebleken van een dergelijke openbaarmaking door [T]. Op 25 maart 2019 heeft [T] telefonisch contact opgenomen met de advocaat van [S], waarbij hij heeft medegedeeld dat hij over [S] zal gaan publiceren. [S] vordert in deze procedure dat [T] wordt bevolen zich te onthouden van publicatie van persoonlijke (adres)gegevens van [S] en tevens dat [T] wordt geboden om de persoonlijke (adres)gegevens van [S] te (doen) verwijderen van elk medium waarop hij die gegevens openbaar heeft gemaakt.

 

Het hof oordeelt dat het publiceren van privé (adres)gegevens van [S] door [T] onrechtmatig is. De vrijheid van meningsuiting, waar [T] zich op beroept, is niet ongelimiteerd en [T] heeft geen rechtens te respecteren belang bij de openbaarmaking van de adresgegevens van [S]. Het recht van [S] op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer dient te prevaleren. Het oordeel van het hof dat [T] onrechtmatig handelt indien hij de adresgegevens van [S] openbaar maakt, staat los van de vraag of de uitlatingen gedaan door [S] in de uitzending over [T] juist zijn. Het staat [T] vrij de juistheid van de uitlatingen, al dan niet in rechte, te bestrijden. Het hof oordeelt dat er een (voldoende) serieuze dreiging bestaat dat [T] tot openbaarmaking van de adresgegevens van [S] zal overgaan. Dit blijkt onder meer uit de verklaring van [T] ter zitting. [T] heeft ter ziting van het hof een voorwaardelijk wrakingsverzoek gedaan, voor het geval het hof [S] niet hoort als getuige. Deze voorwaarde is vervuld, waardoor het hof de behandeling schorst in afwachting van de beslissing van de wrakingskamer.

 

IEPT20210309, Hof Den Haag, Publicatie privé (adres)gegevens presentator

 

(kopie origineel vonnis volgt)