(Mede)bestuurders van Lijst 30 moeten medewerking verlenen aan overdracht domeinnaam aan Vrij en Sociaal Nederland

17-03-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210309, Rb Den Haag, VSN v Lijst 30
(Met dank aan Sjors van der Hoeven, Lawfox)

(Mede)bestuurders van afsplitsende partij (Lijst 30) van Vrij en Sociaal Nederland maken merkinbreuk op beeldmerk van VSN en dienen medewerking te verlenen aan overdracht aan VSN van domeinnaam die doorlinkt naar eigen website Lijst 30: uit een verstuurde brief blijkt dat gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan het beeldmerk van VSN, niet gebleken dat domeinnaam op naam van de (mede)bestuurders staat waardoor gebod tot overdacht moet worden afgewezen maar wel genoeg grond voor een bevel om medewerking te verlenen aan overdracht van domeinnaam.

 

MERKENRECHT

 

Kort geding. Vrij en Sociaal Nederland (VSN) is een politieke organisatie. VSN gebruikte vanaf het moment van oprichting de domeinnaam 'vrijensociaal.nl' voor haar website. Na bestuursperikelen heeft er een afsplitsing van de partij plaatsgevonden. De afgesplitste partij handelt onder de naam Lijst 30. (Mede)bestuurders van Lijst 30 hadden controle over de domeinnaam van VSN en hebben deze doorgelinkt naar de site van Lijst 30. Daarbij is door een van de bestuurders een brief gestuurd waarin het logo van VSN voorkomt en in de ondertekening de naam van VSN wordt genoemd.

 

VSN is houdster van een woord/beeldmerk en stelt dat inbreuk wordt gemaakt op haar merkenrecht. Daarbij vordert VSN de overdracht van de domeinnaam.

 

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Er is sprake van een inbreuk op het merkenrecht van VSN. Uit de brief blijkt dat er van een teken gebruik wordt gemaakt dat gelijk is aan het beeldmerk van VSN. Inhoudelijke verweren tegen deze stelling zijn niet gevoerd zodat het gevorderde merkinbreukverbod kan worden toegewezen.

 

Ten aanzien van de domeinnaam is onvoldoende gebleken dat deze op naam van de bestuurders van Lijst 30 staat. Een gebod tot overdracht moet dan ook worden afgewezen. Nu de bestuurders wel direct bij lijst30.nl, waar de domeinnaam van VSN naar doorlinkt, betrokken zijn, ziet de voorzieningenrechter wel genoeg aanleiding om een bevel tot het verlenen van medewerking aan overdracht van de domeinnaam toe te wijzen. 

 

IEPT20210309, Rb Den Haag, VSN v Lijst 30

 

kopie origineel vonnis volgt.