Merkinbreuk door gebruik logo 'Wellux'

07-06-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20210318, Rb Gelderland, Welson v Wellux

welsonGeen inbreuk ten aanzien van woordmerk ‘Welson’ en teken ‘Wellux’: (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen woordmerk en teken. Merkinbreuk door het gebruik van het logo ‘Wellux’: totaalindruk in grote mate dezelfde door ‘golfbeweging’ in beide logo’s. Geen handelsnaaminbreuk: geen (andere) concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat verwarringsgevaar te duchten is.

 

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT
 

Kort geding. Tussen het woordmerk ‘Welson’ en het teken ‘Wellux’ bestaat visuele en auditieve overeenstemming voor wat betreft het eerste woordelement ‘wel’. Dit wordt echter afgezwakt door tweede woorddeel dat hier het onderscheidende en dominante bestanddeel van het merk en teken vormt: ‘son’ versus ‘lux’. Van begripsmatige overeenstemming is geen sprake. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er slechts is sprake van een (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen woordmerk en teken, hetgeen onvoldoende is om te concluderen dat verwarring bij het publiek kan ontstaan.

 

De totaalindruk van het beeldmerk van Welson en het 'Wellux' logo is in grote mate dezelfde. Hierbij neemt de voorzieningenrechter in ogenschouw dat de 'golfbeweging' in beide logo het onderscheidende en dominante bestanddeel is, dat beide namen uit zes letters bestaan waarvan het eerste woordelement 'wel' gelijk is en dat de naam zich op exact dezelfde positie onder de golfbeweging bevindt. Derhalve is sprake van merkinbreuk door het gebruik van het logo ‘Wellux’.

 

De voorzieningenrechter is van oordeel dat er geen sprake is van handelsnaaminbreuk, nu Welson geen (andere) concrete feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit blijkt dat er verwarring bij het publiek te duchten is.

 

IEPT20210318, Rb Gelderland, Welson v Wellux

 

ECLI:NL:RBGEL:2021:2661