Dagelijks Leven moet voor het afspelen van muziek in woonkamers van haar zorginstellingen een vergoeding betalen aan Buma en Sena

31-03-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210323, Hof Arnhem-Leeuwarden, Dagelijks Leven v Sena Buma

Dagelijks Leven moet voor het afspelen van muziek in de woonkamers van haar zorginstellingen een vergoeding betalen aan Buma en Sena: rechtbank heeft miskend dat volledige harmonisatie van het begrip ‘mededeling aan het publiek’ meebrengt dat wanneer geen sprake is van een dergelijke mededeling er ook geen sprake is van een openbaarmaking in de zin van artikel 12 Aw en artikel 2 Wnr, Dagelijks Leven vervult bij het ten gehore brengen van de muziek een centrale rol en verricht daarmee een ‘handeling bestaande in een mededeling’, sprake van een wisselend publiek die niet tot een private groep behoort en die de-minimis drempel overschrijdt, ten gehore brengen van muziek heeft voor Dagelijks Leven commerciële waarde en dus is gerechtvaardigd dat zij een vergoeding betaalt, rechtstreeks beroep op Handvest is niet mogelijk indien het een volledig geharmoniseerde handeling betreft zoals een ‘mededeling aan het publiek’.

 

AUTEURSRECHT

 

Hoger beroep. Dagelijks Leven is een woonzorgvoorziening voor ouderen met geheugenverlies. Dagelijks Leven heeft verschillende woonzorglocaties. Op elk van deze locaties zijn gemiddeld 20 bewoners gehuisvest. In de gemeenschappelijke woonkamers staat een door Dagelijks Leven aangeschafte televisie en muziekinstallatie. De apparatuur wordt door de bewoners en (op verzoek van een bewoner) door het personeel bediend. Voor het afspelen van de muziek in de woonkamers hebben Buma en Sena een vergoeding in rekening gebracht. Dagelijks Leven heeft deze vergoeding ten aanzien van één locatie betaald. Dagelijks Leven heeft Buma, Sena en Stemra gedagvaard en een verklaring voor recht gevorderd dat zij de muziek niet openbaar maakt. Ze heeft daarbij terugbetaling gevorderd van de door haar betaalde vergoedingen. De vordering tegen Stemra is ingetrokken. De kantonrechter heeft in eerste aanleg geoordeeld dat Dagelijks Leven een vergoeding dient te betalen voor het afspelen van de muziek in de woonkamer. Van dit oordeel is Dagelijks Leven in hoger beroep gekomen. 
 

Het hof komt net als de kantonrechter tot het oordeel dat Dagelijks Leven een vergoeding verschuldigd is. Zij overweegt daartoe het volgende. Het begrip 'mededeling aan het publiek' is volledig geharmoniseerd. Dat brengt met zich mee dat als van een dergelijke mededeling geen sprake is, er ook geen sprake is van een openbaarmaking in de zin van artikel 2 Aw en artikel 2 Wnr. Er is in dat geval geen ruimte voor een aanvullend beroep op de door Sena c.s. gestelde ruimere strekking van deze artikelen. De rechtbank heeft dat in het bestreden vonnis miskend. Het hof beoordeelt daarom alsnog of er sprake is van een 'mededeling aan het publiek'. Dat is het geval. Dagelijks Leven vervult bij het ten gehore brengen van de muziek in de woonkamers een centrale rol. Zij geeft bewust de beschermde werken door aan haar bewoners en verricht daarmee een 'handeling bestaande in een mededeling'. Het publiek is wisselend. De groep van personen kan niet worden beschouwd als behorende tot een private groep. Daarbij wordt de de-minimis drempel ruimschoots overschreden. Dagelijks Leven heeft een commercieel belang bij het ten gehore brengen van muziek en het is dan ook gerechtvaardigd dat zij een vergoeding betaalt. Het beroep op het Handvest door Dagelijks Leven is tevergeefs. Indien sprake is van een volledig geharmoniseerde handeling, zoals een 'mededeling aan het publiek', is een direct beroep op het Handvest niet mogelijk. Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. 

 

IEPT20210323, Hof Arnhem-Leeuwarden, Dagelijks Leven v Sena Buma

 

ECLI:NL:GHARL:2021:2727