Bx-SNOWTREX-merken in hoger beroep vervallen verklaard

16-04-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210330, Hof Den Haag, Traveltrex v RLH
(Met dank aan Thomas Kriense, Blenheim Advocaten)

Geen sprake van onbehoorlijk handelen door TravelTrex jegens RLH door de vervallenverklaring van de Bx-SNOWTREX-merken van RLH te vorderen: geen sprake van (impliciete) co- existentieafspraak/overeenkomst tussen partijen. Bx-SNOWTREX-merken vervallen verklaard nu gedurende een periode van meer dan vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt van de merken door RLH: URL www.snowtrex.nl en adwords-advertentie linken direct door naar zoek- en boekpagina Sunweb waar de aanduiding snowtrex niet wordt genoemd, landingspagina van Sunweb-website waarop de aanduiding snowtrex wordt gebruikt en ad-wordsreclame die doorlinkt naar landingspagina ook niet voldoende om aan te nemen dat sprake is van normaal gebruik, ook geen sprake van ander gebruik in de relevante periode en beroep op Heilung afgewezen.

 

MERKENRECHT

 

Hoger beroep van het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 13 november 2019 (IEPT20191113). 

 

TravelTrex is een in Duitsland gevestigde onderneming die in 1999 is opgericht en zich bezig houdt met het organiseren van onder meer wintersportreizen in Europa. De oprichter van (nu) TravelTrex heeft in 1998 samengewerkt met de in Nederland gevestigde onderneming TravelTrex B.V. onder de naam SnowTrex. TravelTrex is houdster van twee Duitse woordmerken SNOWTREX en een Duits woord/beeldmerk SNOWTREX. Ook is zij houdster van het internationale woordmerk SNOWTREX, het Duitse woordmerk WINTERTREX en het internationale woordmerk WINTERTREX. Daarnaast maakt zij gebruik van de website wintertrex.nl. RLH houdt zich sinds haar oprichting bezig met onder meer reisbemiddeling en de organisatie van reizen. RLH heeft in 2006 de Nederlandse onderneming TravelTrex B.V. inclusief het Beneluxmerk Snowtrex en de daarbij behorende goodwill overgenomen. RLH is houdster van onder meer een aantal SNOWTREX Benelux woordmerken en woord/beeldmerken. TravelTrex heeft geprobeerd de Beneluxmerken over te nemen, maar RLH wilde de merken niet verkopen. TravelTrex heeft in eerste aanleg vervallenverklaring van de merken gevorderd. In reconventie heeft RLH een inbreukverbod op het merk SNOWTREX gevorderd. De rechtbank heeft in eerste aanleg geoordeeld dat TravelTrex onbehoorlijk jegens RLH heeft gehandeld door vervallenverklaring van de merken te vorderen. In hoger beroep komt TravelTrex tegen dit oordeel op. Zij vordert opnieuw vervallenverklaring, nu volgens haar geen normaal gebruik wordt gemaakt van de SNOWTREX-merken.

 

Het hof oordeelt als volgt. TravelTrex heeft niet onbehoorlijk gehandeld door vervallenverklaring van de merken te vorderen. Er is geen sprake van een al dan niet impliciete co-existentieafspraak/overeenkomst tussen partijen. Er is ook geen sprake van omstandigheden die maken dat TravelTrex zich van het instellen van een dergelijke vordering had dienen te onthouden. Het hof komt dan ook, in tegenstelling tot de rechtbank, toe aan de beoordeling van de vraag of door RLH normaal gebruik is gemaakt van de merken. 

 

Het hof oordeelt dat van normaal gebruik (op internet) geen sprake is. RLH gebruikt de aanduiding snowtrex in adwords-reclame en in een URL. Zowel de advertenties als de URL linken door naar de Sunweb zoek- en boekpagina waar de aanduiding snowtrex niet wordt getoond. RLH voert nog aan dat de advertenties en de URL in de relevante vijfjaarsperiode doorlinkten naar een landingspagina waar de aanduiding wel werd gebruikt. Dit is door TravelTrex betwist en onvoldoende door RLH aangetoond. Ook als dat het geval was, oordeelt het Hof dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat in date geval sprake zou zijn van normaal gebruik. RLH voert aan dat er sprake is van ander gebruik in de relevante periode en beroept zich tevens op Heilung. Aan deze stellingen gaat het hof voorbij. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en beveelt de doorhaling van de Bx-SNOWTREX-merken. 

 

IEPT20210330, Hof Den Haag, Traveltrex v RLH

 

Kopie origineel vonnis volgt.