ST3D scheerapparaat van Philips niet auteursrechtelijk beschermd

08-04-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20210406, Hof Den Haag, Philips v Lidl

Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van vorderingen tegen Lidl Stiftung en Kompernaß: sprake van schadebrengende feiten in de zin van artikel 7 lid 2 Brussel Ibis verordening. ST3D is geen auteursrechtelijk beschermd werk: geen oorspronkelijk ontwerp ten opzichte van de Arcitec en gestelde oorspronkelijkheid van de Arcitec kan niet bijdragen aan de gestelde oorspronkelijkheid van de ST3D. Als ST3D wél een auteursrechtelijk beschermd werk moeten worden aangemerkt zou de Silvercrest niet onder de beschermingsomvang vallen. Geen sprake van slaafse nabootsing: Lidl heeft gedaan wat nodig en mogelijk was om te voorkomen dat door de gelijkheid van de producten gevaar voor verwarring ontstaat.

 

JURISDICTIE - AUTEURSRECHT - SLAAFSE NABOOTSING

 

Hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag (IEPT20181010) waarin de rechtbank zich ten aanzien van Lidl Stiftung en Kompernaß onbevoegd heeft verklaard en de vorderingen tegen Lidl Nederland heeft afgewezen. De rechtbank oordeelde dat Philips zich niet kan beroepen op auteursrecht op het Arcitec scheerapparaat, dat het ST3D scheerapparaat wel auteursrechtelijk beschermd is en dat Lidl met haar Silvercrest scheerapparaat geen inbreuk maakt op de ST3D.

 

Het hof is van oordeel dat de Nederlandse rechter ook bevoegd is ten aanzien van de vorderingen tegen Lidl Stifting en Kompernaß, nu de gestelde handelingen van Lidl Stiftung en Lidl Kompernaß onmiskenbaar schadebrengende feiten betreffen in de zin van artikel 7 lid 2 van de Brussel I bis-Verordening.

 

Naar het oordeel van het hof kan de ST3D niet worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk. Philips stelt zich op het standpunt dat de ST3D moet worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermde 'bewerking' van de Arcitec. Voor de vraag of een bewerking als werk auteursrechtelijke bescherming toekomt, zijn enkel relevant de creatieve keuzen die door de maker(s) van de bewerking zijn verricht. Dit brengt mee dat de oorspronkelijkheid van de Arctitec kan niet bijdragen aan de gestelde oorspronkelijkheid van de ST3D. Naar het oordeel van het hof is de vormgeving van de ST3D onvoldoende oorspronkelijk, mede beoordeeld in het licht van de Arctitec. Een groot deel van de kenmerken van de ST3D is namelijk ontleend aan de Arctitec en de verschillen zijn te zeer technisch bepaald of te triviaal waardoor de ST3D geen andere totaalindruk heeft dan de Arcitec.

 

Het hof overweegt verder ten overvloede dat indien de ST3D wél een auteursrechtelijk beschermd werk zou zijn, de Silvercrest niet onder de beschermingsomvang zou vallen. De totaalindruk van de Silvercrest verschil van die van de ST3D, gelet op onder andere de contouren van het handvat, de diepte van de dubbele V-vormen op het handvat en het materiaalgebruik.

 

De Silvercrest kan naar het oordeel van het hof ook niet worden aangemerkt als een slaafse nabootsing van de ST3D.

 

IEPT20210406, Hof Den Haag, Philips v Lidl

 

(kopie origineel vonnis)

 

ECLI:NL:GHDHA:2021:1371