Facebook dient identificerende gegevens van de als inbreukmakend aangemerkte accounts af te geven

06-05-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210429, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Facebook

Voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo respectievelijk artikel 6 Rv nu geding uitsluitend ziet op afgifte identificerende gegevens: weigering Facebook om gegevens af te geven levert in Nederland onrechtmatig handelen op en rechtstreekse schade doet zich in Nederland gevoelen. Facebook dient identificerende gegevens van de als inbreukmakend aangemerkte accounts af te geven: weigering tot afgifte is ook onrechtmatig waar het gaat om advertenties die enkel op het buitenland zijn gericht, voor de aanname dat de betrokken adverteerder instemde met verwijdering van de betreffende advertenties kan (net) voldoende worden geacht dat Facebook niet gesteld heeft dat zij na blokkering van de betreffende advertenties bezwaren heeft ontvangen, PVH dient nog wel met nadere onderbouwing te komen dat en waarom sprake is van inbreuk op haar rechten.

 

HANDHAVING-PROCESRECHT

 

Kort geding. Vervolg op bodemvonnis van 17 maart 2021 (IEPT20210317). In het bodemvonnis is - in het kort - geoordeeld dat Facebook de NAW-gegevens dient te verschaffen van de adverteerders die met namaak Tommy Hilfiger producten adverteerden op haar platform.

 

In dit kort geding vordert PVH (waardoor de Tommy Hilfiger merken worden geëxploiteerd) de afgifte van de identificerende gegevens. De voorzieningenrechter oordeelt dat zij bevoegd is in dit geding (ook ten aanzien van advertenties die enkel gericht zijn op het buitenland) nu de weigering om de gegevens af te geven in Nederland onrechtmatig handelen oplevert en de rechtstreekse schade zich in Nederland voordoet. De weigering tot afgifte is dan óók onrechtmatig waar het gaat om advertenties enkel gericht op het buitenland. PVH dient wel met nadere onderbouwing te komen dat en waarom sprake is van inbreuk op haar rechten. Voor de aanname dat sprake is van een inbreuk kan vooralsnog als (net) voldoende worden aangemerkt dat Facebook niet heeft gesteld dat zij bezwaren heeft ontvangen van betrokken adverteerders na het blokkeren van de betreffende advertenties. Facebook dient de identificerende gegevens binnen twee weken na betekening van het vonnis te verstrekken. 

 

IEPT20210429, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Facebook

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:4356