24Man mag de Amfa4000 niet aanduiden als 'waterontharder' of 'waterontkalker'

02-09-2021 Print this page
IEPT20210512, Rb Amsterdam, Aquacombi v 24Man

24Man mag de Amfa4000 niet aanduiden als ‘waterontharder’ of ‘waterontkalker’. Feitelijk onjuist: De concentratie calcium- en magnesiumionen verandert niet in het water. Misleidende handelspraktijk: de gemiddelde consument had mogelijk een ander besluit genomen als hij over de juiste informatie had beschikt. Onrechtmatige daad jegens Aquacombi: door de handelswijze van 24Man is het mogelijk dat Aquacombi bestellingen heeft misgelopen. Geen rechtsverwerking: Het enkele feit dat Aquacombi in het verleden niet heeft opgetreden tegen de handelwijze van 24Man, betekent niet dat 24Man erop mocht vertrouwen dat Aquacombi haar rechten heeft prijsgegeven. 

 

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN


Aquacombi is een onderneming die waterontharders levert aan particulieren op de Nederlandse Markt. De waterontharder zorgt voor 0 dH hardheid in water. 24Man is een onderneming die zich onder meer bezighoudt met het exploiteren en verkopen van Amfa4000. Dit is een magneet die op de waterleiding wordt geplaatst en die ertoe dient kalkaanslag tegen te gaan. De Amfa4000 wordt al sinds 2005 verkocht en wordt aangeduid als ‘waterontharder’ en ‘waterontkalker’. Aquacombi stelt dat de mededelingen van 24Man met betrekking tot de Amfa4000 misleidend zijn ten aanzien van de eigenschappen die zij aan haar product verbindt. Doordat 24Man de Amfa4000 publiekelijk positioneert als waterontharder en haar product vergezelt met mededelingen die de voordelen van waterontharders benoemen, handelt 24Man onrechtmatig jegens Aquacombi. Aquacombi loopt daardoor bestellingen mis en lijdt schade. 


De rechtbank oordeelt dat het gebruik van ‘waterontharder’ in het geval van de Amfa4000 feitelijk onjuist is, aangezien de Afma4000 de concentratie calcium- en magnesiumionen in het water niet verandert. Dit zou een ‘waterontharder’ wel moeten doen. Verder is er sprake van misleidende handelspraktijk omdat een gemiddelde consument mogelijk een ander besluit zou nemen als hij over de juiste informatie had kunnen beschikken. Daarnaast levert het handelen van 24Man jegens Aquacombi een onrechtmatige daad. De kosten van het product van Aquacombi zijn veel hoger dan die van het product van 24Man. Door de handelwijze van 24Man kan bij de gemiddelde consument de indruk ontstaan dat een product met dezelfde eigenschappen als het product van Aquacombi ook voor een fractie van de prijs beschikbaar is. Het is mogelijk dat Aquacombi daardoor bestellingen heeft misgelopen.


24Man mag de Amfa4000 niet aanduiden als ‘waterontharder’ of ‘waterontkalker’ en zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

 

De IEPT-versie volgt. 

 

ECLI:NL:RBAMS:202:2345