Afwijzing enqueteverzoek na verbod gebruik Pizza Hut

10-01-2022 Print this page
IEPT20210515, Hof Amsterdam, Shirin v Pizza Hut

Afwijzing enqueteverzoek. Opvolging na Franchisegeschil waarin gebruik merk- en handelsnaam Pizza Hut wordt verboden voor de duur van de bodemprocedure.

 

FRANCHISING

 

Deze zaak gaat over een geschil tussen Shirin en PH NL over het bestuur van PH Express en over onvrede over de verlieslatende exploitatie door PH Express van een Pizza Hut restaurant dat inmiddels definitief is gesloten. Shirin houdt 25% van de aandelen in PH Express.


PH Nederland is bij vonnis IEPT20201202 voor de duur van de bodemprocedure bevolen het gebruik van de handelsnaam en merkenrecht en franchiseformule van Pizza Hut te staken. De rechtbank beoordeelde dat de franchiseovereenkomsten tussen PH Europe en PH Nederland rechtsgeldig ontbonden waren. 

 

De verzoeken bij de Ondernemingskamer, waaronder onderzoek naar beleid, ontslaan van bestuurders en meer, worden afgewezen.

 

Het gevorderde valt buiten het bereik van een eventuele enquêteprocedure. Aan aandeelhouder werd genoegzaam toegang gegeven tot de rapportages en financiële overzichten en zelfs facturen. Dat onredelijke personeelskosten worden gemaakt door inschakeling van uitzendbureau, is onjuist. Een overleg over de eventuele verkoop van de onderneming, zonder medeaandeelhouders te betrekken is vroegtijdig afgebroken.

 

De Ondernemingskamer acht dat er onvoldoende gewicht is om een onderzoek te gelasten, omdat de vennootschap technisch failliet is en niet valt in te zien welk belang van de onderneming er bij die stand van zaken mee is gediend om kosten te maken ten behoeve van een onderzoek naar dit onderwerp.


IEPT-versie volgt later

ECLI:NL:GHAMS:2021:1441