Blokkade tot SaaS-platform opheffen in ruil voor 20% vergoeding

13-09-2021 Print this page
IEPT20210531, Rb Rotterdam, Dmarcian

Verzet na verstekvonnis voorzieningenrechter. Samenwerking softwarepartijen. IE-rechten op ontwikkelde en te ontwikkelde software en reikwijdte licenties onduidelijk. Blokkade toegang tot SaaS-platform moet worden opgeheven. In ruil hiervoor dient gedaagde 20% vergoeding af te dragen.

 

Auteursrecht

 

Met betrekking tot de samenwerking tussen partijen en ter zake van de IE-rechten op de ontwikkelde en te ontwikkelen software en de reikwijdte van de in verband daarmee verleende/te verlenen licenties zijn geen eenduidig vastgelegde afspraken voorhanden. Op voorhand kan evenwel niet worden uitgesloten dat er sprake is van een gezamenlijk auteursrecht. 

 

Eiser in verzet moet binnen 24 uur de blokkade van (de medewerkers van) gedaagde in verzet tot de voor de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten vereiste (computer)systemen opheffen en opgeheven te houden totdat het onderzoek van de Ondernemingskamer is afgerond, of tot dat een gerechtelijk bodemvonnis is gewezen en in kracht van gewijsde is gegaan. De gedaagde in verzet dient vanaf heden een vergoeding van 20% van de inkomsten uit de verkoop van de software aan eiser in verzet af te dragen.

 

IEPT-versie volgt.


ECLI:NL:RBROT:2021:7869