Geen verwarringsgevaar tussen Nestro-merk en Tubro-teken

26-07-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20210602, Rb Den Haag, Nestro v Tubro

Geen verwarringsgevaar tussen Nestro-merk en Tubro-teken met gestileerde afbeeldingen van een centrifugaal ventilator: gebruik voor identieke producten, Nestro-merk heeft van huis uit groot onderscheidend vermogen, in de totaalindruk overheersen de verschillen, zowel visueel, auditief als begripsmatig.

 

MERKENRECHT

 

Nestro houdt zich bezig met productie en internationale verkoop van verwarmings-, koel-, droog- en ventilatieapparatuur en is houdster van het Uniemerk Nestro. Tubro verhandelt ventilatie- en verwarmingsapparatuur op de Europese markt en maakt daarbij gebruik van het Tubro-logo. Nestro stelt dat het Tubro-logo op grond van art. 9 lid 2 sub b UMVo inbreuk maakt op het Nestro-merk en dat Tubro onrechtmatig jegens haar handelt.

 

De rechter oordeelt als volgt. Vaststaat dat het Tubro-logo wordt gebruikt in het economisch verkeer voor identieke, althans in hoge mate vergelijkbare, producten als waarvoor het Nestro-merk is ingeschreven. Het Nestro-merk heeft een groot onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Het onderscheidend vermogen wordt verminderd doordat het Nestro-merk kleurloos is gedeponeerd, maar feitelijk steeds in een blauwe kleur wordt gebruikt. Er is sprake van enige ondergeschikte auditieve gelijkenis tussen het tweede deel 'tro' en 'bro' van de woorden 'Nestro' en 'Turbo'. Anders dan Nestro stelt is het beeldelement, de gestileerde centrifugaal ventilator, niet identiek in beide tekens. Er is sprake van een redelijke mate van visuele overeenstemming tussen het Nestro-merk en het Tubro-teken doordat deze bij een vluchtige beschouwing er ongeveer hetzelfde uit zal zien. Het relevante publiek zal geen begripsmatig verband leggen tussen beide tekens, doordat 'Tubro' de associatie oproept met 'turbo' en 'Nestro' deze associatie niet oproept. De rechter is van oordeel dat er geen verwarringsgevaar is te duchten bij het in aanmerking komende deskundige publiek dat bovengemiddeld omzichtig is aangezien in de totaalndruk de verschillen, zowel visueel, auditief als begripsmatig, overheersen. Daarnaast is er geen grond om indirect verwarringsgevaar aan te nemen. De vorderingen van Nestro worden afgewezen.

 

IEPT20210602, Rb Den Haag, Nestro v Tubro

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:7648