Blue Sakura maakt geen inbreuk op handelsnaamrecht Sakura Sushi Bar

16-06-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210609, Rb Gelderland, Sakura Sushi Bar v Blue Sakura
(Met dank aan Ron Lamme, Le Poole Bekema)

Blue Sakura maakt geen inbreuk op handelsnaamrecht Sakura Sushi Bar: doorgaans wordt meer aandacht besteed aan het begingedeelte van een handelsnaam, (zeer) beperkte mate van overeenstemming wordt verder afgezwakt gelet op de verschillende logo’s van partijen en door het verschil in betekenis tussen beschrijvende elementen ‘Sushi Bar’ en ‘Sushi & Grill’, onvoldoende aannemelijk dat sprake is van te duchten verwarringsgevaar nu publiek dat sushi afhaalt anders is dan publiek dat Aziatisch/Japans eet in een restaurant, op online bestelplatforms worden de volledige handelsnamen en logo’s van partijen gebruikt.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Eiseres exploiteert onder de naam Sakura Sushi Bar in Apeldoorn een Aziatische horecagelegenheid. Klanten kunnen via haar eigen website of via verschillende online bestelplatforms eten laten thuisbezorgen. Ook kan eten worden afgehaald op de locatie. De locatie beschikt niet over een restaurantgedeelte. Gedaagde exploiteert onder de naam Blue Sakura verschillende horecagelegenheden. Sinds maart 2021 heeft gedaagde ook een vestiging in Apeldoorn. Eiseres stelt dat Blue Sakura inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht. 

 

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Tussen de handelsnamen van partijen bestaat enige visuele en auditieve overeenstemming voor wat betreft het woord 'Sakura'. Echter wordt doorgaans meer aandacht besteed aan het begingedeelte van een handelsnaam. De handelsnamen van gedaagde beginnen allemaal met het woordt 'Blue'. De beperkte overeensteming tussen de handelsnamen wordt verder afgezwakt door de verschillende logo's van beide partijen en de toevoeging van de beschrijvende elementen 'Sushi Bar' respectievelijk 'Sushi & Grill'. Deze elementen hebben een verschillende betekenis. De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is. Daarbij worden de afzetkanalen van de beide ondernemingen in ogenschouw genomen. Sakura Sushi Bar richt zich enkel op afhalen en thuisbezorging, waar Blue Sakura een restaurant is en louter vanwege de Coronapandemie begonnen is met de afhaal en thuisbezorging van eten. Juist op de online bestelplatforms worden de volledige handelsnamen van partijen gebruikt, die slechts zeer beperkt overeenstemmen. De vordering wordt afgewezen.

 

IEPT20210609, Rb Gelderland, Sakura Sushi Bar v Blue Sakura

 

(kopie origineel vonnis)