Te licht geblurd: dwangsom verbeurd

24-06-2021 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20210614, Rb, Amsterdam, Noordkaap
(Met dank aan Edwin van der Velde en Paul Tjiam, Simmons & Simmons LLP)

Dwangsom verbeurd: Noordkaap heeft eiseres onvoldoende geblurd in een uitzending van Undercover over malafide kattenfokkers om haar volledig onherkenbaar te maken: kapsel, kleding en woonomgeving waren niet geblurd, rekening houdend met dat eiseres in klein dorp woont waar zij mede door haar horeca-carrière aldaar een bekend persoon is.

 

PUBLICATIE – PRIVACY

 

Executiekortgeding volgend op IEPT20200723, Rb Amsterdam, Noordkaap. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter mocht Noordkaap misstanden in kattenfokkerij aan de kaak stellen en het fokken van een bambino kat door eiseres in strijd met het fokverbod van de NVWA is een dergelijke misstand, maar dat het privacybelang van eiseres ertoe leidde dat zij alleen volledig onherkenbaar in beeld mocht worden gebracht: eiseres werd overvallen door [betrokkene 1] en kon zich niet goed verweren tegen beschuldigingen, misstand was bovendien mager onderbouwd nu een duidelijk verbod alleen nog geldt voor Bambino Sphynx katten en het niet duidelijk was geworden dat eiseres zich stelselmatig schuldig maakte aan het fokken van kittens met kwalijke combinatie van eigenschappen. Hierbij werd meegewogen dat  [eiseres] makkelijk werd herkend nu zij in een klein dorp woonde. Noordkaap werd niet verboden de beelden uit te zenden, maar moest eiseres wel volledig onherkenbaar maken. Dat is volgens eiseres bij de uitzending van het programma op 22 november 2020 niet gebeurd en eist de dwangsom van €10.000 op. 

 

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft Noordkaap niet voldaan aan het vonnis van 23 juli 2020. Het was de bedoeling dat eiseres volledig onherkenbaar in beeld zou worden gebracht. De ‘lichte’ blur die Noordkaap heeft toegepast, waarbij de voor eiseres kenmerkende blonde paardenstaart en eveneens kenmerkende blauwe jasje met zwarte kraag als haar woonomgeving herkenbaar in beeld werden gebracht, past niet bij het volledig onherkenbaar maken. Hierbij moet rekening worden gehouden dat eiseres in een klein dorp woont, waar iedereen elkaar kent en eiseres een carriere in de plaatselijke horeca heeft gehad. De kans was aanwezig dat zij door dorpsgenoten zou worden herkend. Hoewel onder 5.2 van het dictum de woonomgeving niet als zodanig is genoemd (wel genoemd zijn de buitenkant van de woning en gedeelten daarvan) kan het vonnis niet anders worden begrepen dat ook de woonomgebing niet herkenbaar in beeld mocht worden gebracht, als dit ertoe zou leiden dat eiseres door haar dorpsgenoten zou worden herkend. 

 

Noordkaap wordt geboden eiseres alsnog volledig onherkenbaar in beeld te brengen door haar gelaat, kapsel en kleding volledig zwart te maken. De dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd te weten dat Noordkaap en Talpa een dwangsom moeten betalen van €10.000,00 met een maximum van € 50.000,00.

 

De IEPT-versie volgt.

 

Kopie originele vonnis