Dijklander Ziekenhuis maakt door gebruik van de naam ’Centrum voor Kinderwens’ geen inbreuk op de handelsnaam ’Medisch Centrum Kinderwens’ van Kinderwens MC

02-07-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210616, Rb Noord-Holland, Kinderwens MC v Dijklander Ziekenhuis

Dijklander Ziekenhuis maakt door gebruik van de naam ’Centrum voor Kinderwens’ geen inbreuk op de handelsnaam ’Medisch Centrum Kinderwens’ van Kinderwens MC: naam ’Medisch Centrum Kinderwens’ kan als puur beschrijvend gekwalificeerd worden waardoor Handelsnaamwet in beginsel geen of slecht geringe bescherming biedt aan Kinderwens MC, geen sprake van inburgering,relevante publiek zal, gezien de aard van de aangeboden dienstverlening, meer oplettend zijn dan het normaal oplettende consumentenpubliek en zal de verschillen tussen de namen ’Medisch Centrum Kinderwens’ en ’Centrum voor Kinderwens’ eenvoudig opmerken, geen sprake van verwarringsgevaar. Geen sprake van merkinbreuk: verwarringsgevaar ontbreekt en geen sprake van overeenstemmende tekens nu door Kinderwens MC gecombineerd woord/beeldmerk is ingeschreven waarvan dominant bestanddeel geen of slechts zeer beperkt onderscheidend vermogen heeft.

 

HANDELSNAAMRECHT - MERKENRECHT

 

Kort geding. Centraal staat de vraag of het Dijklander Ziekenhuis door het gebruik van de naam 'Centrum voor Kinderwens' en de daarmee corresponderende domeinnaam inbreuk pleegt op de handelsnaam 'Medisch Centrum Kinderwens' zoals deze wordt gebruikt voor de IVF-kliniek van Kinderwens MC, alsmede op het woord/beeldmerk dat voor deze kliniek wordt gebruikt. 

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van inbreuk op het handelsnaamrecht danwel het merkenrecht van Kinderwens MC. Daartoe wordt als volgt overwogen. De benaming 'Medisch Centrum Kinderwens' kan niet anders dan als puur beschrijvend gekwalificeerd worden. De Handelsnaamwet biedt dan ook in beginsel geen of slechts geringe bescherming aan Kinderwens MC voor wat betreft haar handelsnaam. Onvoldoende is gebleken dat sprake zou zijn van inburgering. Van belang is ook dat het relevante publiek, gelet op de aard van de aangeboden dienstverlening, meer oplettend zal zijn dan het normaal oplettende consumentenpubliek. Het publiek zal de verschillen tussen de beide namen eenvoudig opmerken. Er is dan ook geen verwarringsgevaar te duchten. Voor de gestelde merkinbreuk geldt eenzelfde redenatie. Het vereiste verwarrringsgevaar ontbreekt. Daarbij is door Kinderwens MC een woord/beeldmerk geregistreerd, waarvan de tekst 'Medisch Centrum Kinderwens' het dominerende bestanddeel is. Deze tekst heeft geen of slechts zeer beperkt onderscheidend vermogen. Niet aangenomen dat sprake is van het gebruik van overeenstemmende tekens. De gevraagde voorzieningen worden afgewezen. 

 

IEPT20210616, Rb Noord-Holland, Kinderwens MC v Dijklander Ziekenhuis

 

ECLI:NL:RBNHO:2021:4846