Uitlatingen over voormalig advocaat Bharatsingh in programma Opgelicht?! niet onrechtmatig

22-06-2021 Print this page
IEPT20210617, Rb Midden-Nederland, AvroTros
(Met dank aan Bertil van Kaam en Hanneke van Lith, Van Kaam IP Media & Privacy)

Bestreden zeven uitlatingen gedaan in programma Opgelicht?! over voormalig advocaat Bharatsingh hoeven niet verwijderd of gerectificeerd te worden: uitlatingen vinden voor een deel steun in de feiten, voor zover de uitlatingen minder zorgvuldig zijn maakt dat ze nog niet onrechtmatig, uitlatingen inmiddels voor een gedeelte door middel van een update gecorrigeerd, impact uitlatingen beperkt nu zij een zeer ondergeschikt deel uitmaken van de kern van de uitzending waarin wordt gefocust op het veelvuldig in aanraking komen van [eiser] met het tuchtrecht, [eiser] heeft geen gebruik gemaakt van mogelijkheid tot wederhoor. 

 

PUBLICATIE-PRIVACY

 

Kort geding. Het programma Opgelich?! heeft op 8 februari 2021 aandacht besteed aan de handelwijze van voormalig advocaat Bharatsingh en zijn vele tuchtrechtelijke veroordelingen. De voormalig advocaat stelt dat in de uitzending sprake is van een zevental valse uitlatingen/beschuldigingen en wil dat AVROTROS deze rectificeert. In het kader van de belangenafweging komen de zeven bestreden uitlatingen individueel aan de orde. Volgens de voorzieningenrechter vinden de uitlatingen deels voldoende steun in de feiten en voor zover dat niet zo is geldt dat bepaalde uitlatingen wellicht minder zorgvuldig zijn, maar niet onrechtmatig. De uitzending draait in de kern om het feit dat Bharatsingh uitzonderlijk vaak met het tuchtrecht in aanraking is geweest. De impact van de uitlatingen is gezien het geheel van het item beperkt. Daarnaast zijn de feiten voor een deel door middel van een update inmiddels door AVROTROS gecorrigeerd. De verweten uitlatingen zijn in het geheel van het item beschouwd volgens de voorzieningenrechter  niet van zodanig gewicht dat dit tot toewijzing van (een van) de vorderingen moet leiden. De vorderingen worden afgewezen.

IEPT-versie volgt. 

 

ECLI:NL:RBMNE:2021:2502