Ecoworld-Box maakt inbreuk op Gemeenschapsmodel van (relatie)geschenk 'Blooms out of the Box'

21-06-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20210618, Rb Den Haag, Blomma v Greengifts

Geen spoedeisend belang ten aanzien van inbreuk op Uniemerk ‘Blooms out of the Box’: Greengifts c.s. verklaard éénmalig een kistje van Blomma te hebben gekocht en verstuurd aan de eerste klant. Modelregistratie langwerpig kistje voor plantjes ‘Blooms out of the Box’ is geldig: nieuw en eigen karakter en geen identieke of soortgelijke modellen in vormgevingserfgoed. Modelrechtinbreuk op ‘Blooms out of the Box’ door verhandeling Ecoworld-Box: alle kenmerken van het model zijn terug te zien in Ecoworld-Box en verschillen in maatvoering en materiaal niet relevant.

 

PROCESRECHT - MODELRECHT

 

Kort geding. Blomma heeft in 2019 het product ‘Blooms out of the Box’, een (relatie)geschenk bestaande uit een houtenkistje met schuifdeksel en drie plantjes, op de markt gebracht ("Box"). [Eiser1] is houder van het Gemeenschapsmodel voor onder meer plantenbakken, bloemenverpakkingen en plantenhouders en van het Uniemerk 'Blooms out of the box' . Greengifts brengt sinds het najaar van 2020 de Ecoworld-Box op de markt. Blomma stelt dat Greengifts inbreuk maakt op haar merkrecht door het teken “Blooms out of the Box” aan te brengen op de Ecoworld-Box, inbreuk maakt op haar modelrechten door het produceren, aanbieden en verhandelen van de Ecoworld-Box en inbreuk maakt op haar auteursrecht op de Box en de Pictogrammen.  

 

De voorzieningenrechter is van oordeel dat ervan uit moet worden gegaan dat het model geldig is, nu deze nieuw is en een eigen karakter heeft. Een standaard wijnkistje is niet voorzien van drie ronde openingen in de deksel. De voorzieningenrechter oordeelt verder dat enkele verschillen in maatvoering en materiaal niet relevant zijn voor de inbreukvraag en dat alle kenmerken van de Box terugkomen in de Ecoworld-Box waardoor de Ecoworld-Box inbreukt maakt op de Box. 

 

Greengifts c.s. wordt als de in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk veroordeeld in de kosten. De voorzieningenrechter sluit aan bij de Indicatietarieven IE-zaken en is van oordeel dat de zaak onder de categorie eenvoudig kort geding met een maximumtarief van € 6.000, valt. Met € 667,- aan griffierecht en € 95,43 aan deurwaarderskosten, komt het totaalbedrag neer op € 6.762,43.

 

IEPT20210618, Rb Den Haag, Blomma v Greengifts

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:6321