Piazza Intimi c.s. is niet te beschouwen als merkenpiraat, wel sprake van niet-bonafide domeinnaamgebruik

25-06-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210623, Rb Rotterdam, Piazza Intimi v Premium Bodywear
(Met dank aan Bert Gravendeel en Marleen Hoenink, Fruytier Lawyers in Business)

Vorderingen Premium Bodywear c.s. in reconventie om Piazza Intimi te gebieden iedere inbreuk op de Olaf Benz Merken en het Manstore merk te staken en tevens het gebruik van domeinnamen waarin de merken zijn opgenomen te staken toegewezen: niet aannemelijk dat Piazza Intimi c.s. beschouwd moet worden als merkenpiraat, wel is sprake van niet-bonafide domeinnaamgebruik, leveringsboycot ondergoed Olaf Benz en Manstore door Premium Bodywear c.s. wordt opportuun geacht.

 

MERKENRECHT

 

Kort geding. Piazza Intimi is verkoper van ondergoed- en lingeriemerken. Premium Bodywear c.s. (Prebo) houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en wereldwijde distributie van designerondergoed, waaronder de merken Olaf Benz en Manstore. Prebo is licentiehouder van de merken. Hij verkoopt via webshops aan consumenten en aan zakelijke klanten. Piazza Intimi heeft de domeinnaam www.OlafBenz-shop.com geregistreerd in 2013. Via deze webshop verkoopt Piazza Intimi Olaf Benz en Manstore ondergoed aan eindgebruikers. Nadat Prebo aangaf bezwaar te hebben tegen de verkoop van beide merken onder één domeinnaam, heeft Piazza Intimi de domeinnaam www.Manstore-shop.com geregistreerd. Piazza Intimi plaatste bestellingen bij Prebo en verstuurde deze vervolgens aan eindgebruikers. AUC trad daarbij steeds op als tussenpersoon. Vanaf het eerste kwartaal van 2020 heeft Prebo zijn bezwaren tegen de verschillende wijzen van gebruik van de aanduidingen Olaf Benz en Manstore door Piazza Intimi c.s. kenbaar gemaakt. Prebo stelt dat sprake is van merkinbreuk en heeft Piazza Intimi de mogelijkheid ontnomen om bestellingen te plaatsen (leveringsboycot). In conventie vordert Piazza Intimi c.s. de opheffing van de leveringsboycot. Daarnaast vordert hij dat Prebo het bonafide gebruik van de domeinnaam www.OlafBenz-shop.com dient te gedogen. In reconventie vordert Prebo onder meer dat Piazza Intimi wordt geboden om de inbreuk op de merken te staken en zich te onthouden van het gebruiken van domeinnamen waarin de merken zijn opgenomen. 

 

De voorzieningenrechter is bevoegd nu tussen partijen sprake is van een duurrelatie in plaats van een serie elkaar opvolgende individuele koopovereenkomsten. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen in conventie af en wijst de hiervoor genoemde vorderingen in reconventie toe. Daartoe is het volgende redengevend. Piazza Intimi c.s. stelt dat Prebo op de hoogte was van het gebruik en de wederverkoop door Piazza Intimi c.s. van Olaf-Benz producten en dat hiervoor toestemming is gegeven. Prebo betwist dit. Partijen hebben op enig moment op initiatief van Prebo overleg gevoerd over de wederverkoopmogelijkheden voor Piazza Intimi c.s.. Deze  gang van zaken wekt de indruk dat bij Prebo enige tijd in ieder geval geen bezwaar tegen het gebruik door Piazza Intimi c.s. bestond. Piazza Intimi c.s. kan dan ook niet redelijkerwijs aangemerkt worden als 'merkenpiraat'. Echter is het gebruik van de domeinnamen niet bonafide. Pas na de domeinnaamregistratie van www.OlafBenz-shop.com heeft Piazza Intimi c.s. zijn eerste bestelling bij Prebo geplaatst. Vanaf het moment dat Prebo bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van de Olaf Benz merken door Piazza Intimi c.s. is geen sprake van bonafide gebruik. Daarbij acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat door dit gebruik van de merken door Piazza Intimi c.s. onterecht de indruk wordt gewekt dat hij officiële wederverkoper is van Prebo. Aannemelijk is dat hierdoor verwarring is of kan ontstaan bij het relevante publiek en dat Prebo als gevolg hiervan reputatieschade lijdt of kan lijden. De voorzieningenrechter acht het dan ook opportuun dat Prebo de leveringsboycot handhaaft.

 

IEPT20210623, Rb Rotterdam, Piazza Intimi v Premium Bodywear

 

ECLI:NL:RBROT:2021:6206

 

(kopie origineel vonnis)