Door [D] ontwikkelde Code-95-opleiding niet auteursrechtelijk beschermd

20-07-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210630, Rb Limburg, Vitaal Succes
(Met dank aan Yves Janssen, Huver Advocaten)

Niet komen vast te staan dat de door [D] ontwikkelde opleiding en daaruit voortvloeiende materialen auteursrechtelijk zijn beschermd: [S] heeft gemotiveerd betwist dat sprake is van een eigen oorspronkelijk karakter van de werken van [D] en [D] heeft niet aan zijn stelplicht voldaan, belangrijke elementen van sheets presentatie zowel qua inhoud als vormgeving (technisch) bepaald door algemene eisen aan een presentatie en bijzondere eisen aan een Code-95-opleiding en aldus niet het gevolg van creatieve keuzes. Geen sprake van slaafse nabootsing: sheets wekken geen overeenstemmende totaalindruk en wekken niet de indruk dat zij van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

 

AUTEURSRECHT - SLAAFSE NABOOTSING

 

[D] geeft met zijn bedrijf trainingen, opleidingen, workshops en lezingen over lifestyle, bewust leven en het vinden van de juiste balans. [S] is directeur-eigenaar van Vitaal Succes. Vitaal Succes houdt zich bezig met het doen van gezondheidsmetingen. Vitaal Succes is op enig moment met [D] in contact getreden met de vraag of [D] een presentatie kon maken ten behoeve van een Code95-cursus. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. [D] heeft een opzet en een structuur gemaakt voor een opleidingsdag met een bijbehorende presentatie. Partijen zijn uiteindelijk niet tot overeenstemming gekomen over de samenwerking. Vitaal Succes heeft toen haar eigen Code95-cursus ontwikkeld en samengesteld. [D] stelt dat [S] inbreuk maakt op zijn auteursrecht op het cursusmateriaal door gelijkend materiaal te gebruiken bij de ontwikkelde cursus. 

 

[S] heeft gemotiveerd betwist dat het door [D] ontwikkelde materiaal auteursrechtelijk beschermd is. [S] stelt dat de presentatie gebaseerd is op reeds ontwikkelde Code95-opleidingen en op door CBR vastgestelde normen en aldus geen eigen oorspronkelijk karakter bezit. [D] heeft vervolgens niet voldaan aan zijn stelplicht. Hij heeft geen nadere feiten en omstandigheden gesteld waaruit zou moeten blijken dat de presentatie een eigen oorspronkelijk karakter bezit. De sheets van de presentatie zijn zowel qua inhoud als vormgeving grotendeels (technisch) bepaald door algemene en bijzondere eisen aan dergelijke opleidingen, en aldus niet het gevolg van creatieve keuzes. Er is ook geen sprake van slaafse nabootsing, de slides wekken geen overeenstemmende totaalindruk en ook wordt niet de indruk gewekt dat zij van dezelfde onderneming afkomstig zijn. De vorderingen worden afgewezen.

 

IEPT20210630, Rb Limburg, Vitaal Succes

 

Kopie origineel vonnis volgt.