Kleur geel van de Varo-hogedrukreinigers maakt inbreuk op het Kärcher kleurmerk

14-07-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20210707, Rb Den Haag, Kärcher v Varo

Oudste Kleurmerk van Kärcher nietig verklaard: voldoet niet aan vereiste dat het teken duidelijk en nauwkeurig is vast te stellen en op dat vereiste stuit af dat het Oudste Kleurmerk de nauwkeurige weergave ontleent aan het Jongste Kleurmerk. Jongste Kleurmerk is geldig vanwege inburgering in de gehele Benelux in de zin van artikel 2.2bis lid 3 BVIE: al tientallen jaren onafgebroken, consequent en wereldwijd gebruik van Kärcher-geel voor producten voor consumenten en in aanbiedingen, reclame-uitingen en promotiemateriaal en op de website en uit marktonderzoek blijkt dat aanzienlijk deel van de consumenten een Kärcher-gele hogedrukreiniger als afkomstig van Kärcher identificeerde. Beroep op rechtsverwerking slaagt niet: enkel tijdsverloop is niet voldoende en schikking van 2009 was gebaseerd op andere (niet-merkenrechtelijke) grondslag. Varo maakt met de gebruikte kleur geel voor haar Varo-hogedrukreinigers inbreuk op het Jongste Kleurmerk ex artikel 2.20 lid 2 aanhef en onder b BVIE: sprake van identieke waren, namelijk hogedrukreinigers en grote mate van overeenstemming tussen de kleurtinten waardoor sprake is van verwarringsgevaar.

 

MERKENRECHT

 

Kärcher is marktleider voor hogedrukreinigers op de Benelux consumentenmarkt. Sinds 1974 maakt Kärcher op en voor haar reinigingsapparaten en accessoires gebruik van de kleur zinkgeel (hierna ook: Kärcher-geel). Kärcher is houdster van de op 1 januari 1991 en op 10 oktober 2012 geregistreerde Benelux kleurmerk voor de kleur geel. Varo houdt zich bezig met de wereldwijde distributie van doe-het-zelfmateriaal en heeft hogedrukreinigers voor consumenten voorzien van een kleur geel (hierna ook: Varo-geel) aangeboden op de Benelux markt,

 

Kärcher stelt dat het door Varo voor haar hogedrukreinigers gebruikte Varo-geel zo zeer lijkt op de kleurmerken, dat het publiek zal aannemen dat die hogedrukreinigers afkomstig zijn van Kärcher of dat een verband bestaat tussen Varo en Kärcher, waarmee sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Daarnaast stelt Kärcher dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekendheid en reputatie van Kärcher en de kleurmerken, althans afbreuk aan de herkomstfunctie daarvan, in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Kärcher lijdt door de merkinbreuk schade, die Varo dient te vergoeden.

 

Varo stelt in reconventie dat de kleurmerken nietig zijn omdat die niet voldoen aan de strenge criteria die aan een kleurmerk worden gesteld. Volgens Varo is het Kärcher-geel geen teken, voldoet het oudste kleurmerk bij gebreke van een kleurcode niet aan het vereiste van vatbaarheid voor een grafische voorstelling en beschikt het Kärcher-geel niet over onderscheidend vermogen.

 

De rechtbank is van oordeel dat het oudste kleurmerk niet voldoet aan het vereiste dat het teken in het register zodanig moet zijn weergegeven dat de bescherming duidelijk en nauwkeurig is vast te stellen. Op dit vereiste stuit af dat een gebruiker van het register uit een jonger kleurmerk van eenzelfde houder de precieze bescherming van een ouder kleurmerk zou moeten afleiden waardoor de inschrijving van het jongste kleurmerk het gebrek aan het oudste kleurmerk niet kan repareren. Het oudste kleurmerk wordt nietig verklaard.

 

Met betrekking tot het jongste kleurmerk is de rechtbank van oordeel dat het voldoet aan het vereiste dat het de waren en diensten van Kärcher kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Er is sprake van inburgering nu Kärcher al tientallen jaren niet alleen in de Benelux, maar wereldwijd, en consequent gebruikmaakt van Kärcher-geel voor producten voor consumenten. Het Kärcher-geel wordt ook gebruikt in aanbiedingen, reclame-uitingen en promotiemateriaal voor de reinigingsapparaten en -producten, op de website en daarbuiten. Uit het door Kärcher overgelegde marktonderzoekt blijkt dat een aanzienlijk deel van de consumenten van hogedrukreinigers in Nederland en België (60-80%) een Kärcher-gele hogedrukreiniger al geruime tijd voor december 2017 als afkomstig van Kärcher identificeerde. Kärcher heeft de bewijsdrempel voor het onderscheidend vermogen hiermee ruimschoots gehaald. De rechtbank concludeert dat het jongste kleurmerk geldig wordt geacht.

 

Vast staat dat Varo het Varo-geel heeft gebruikt voor identieke waren aan die waarvoor het jongste kleurmerk ingeburgerd en geldig is bevonden. De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van een grote overeenstemming tussen het Varo-geel en het Kärcher-geel en dat sprake is van verwarringsgevaar en daarmee van inbreuk met de Varo-hogedrukreinigers op het Jongste Kleurmerk op de voet van artikel 2.20 lid 2 aanhef en onder b BVIE. 

 

IEPT20210707, Rb Den Haag, Kärcher v Varo

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:7222