Uitzending Opgelicht?! waarin eiser -volgens hemzelf- als niet bonafide grondhandelaar wordt neergezet niet onrechtmatig

09-07-2021 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20210707, Rb Midden-Nederland, Multirisk v AVROTROS
(Met dank aan Hanneke van Lith en Bertil van Kaam, Van Kaam IP Media & Privacy)

Uitzending Opgelicht?! waarin eiser als niet bonafide grondhandelaar wordt neergezet niet onrechtmatig: een afweging van alle omstandigheden van het geval om te bepalen welk recht zwaarder weegt, het recht op vrijheid van meningsuiting Van AVROTROS en het recht op eerbiediging van eer en goede naam valt in het voordeel van AVROTROS uit, het betreft een misstand die door  AVROTROS aan de kaak wordt gesteld, de uitlatingen vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal, gezien het zakelijk zakelijke aspect moet P zich meer kritiek laten welgevallen dan wanneer het om een hem betreffende privéaangelegenheid ging, AVROTROS heeft P gelegenheid geboden om zich te verweren, dat de opzet en de inleiding objectiever had gekund en op twee punten niet zorgvuldig is, maakt in het licht van het voorgaande niet dat de uitzending in het geheel onrechtmatig is.

 

PUBLICATIE-PRIVACY

 

Op 5 maart 2019 heeft AVROTROS in het programma Opgelicht?! aandacht besteed aan de website www.makelaaringrond.nl en de heer P. Volgens eisers is de uitzending onrechtmatig en zij vorderen onder meer een aanzienlijke schadevergoeding en rectificatie. De rechtbank wijst alle vorderingen af. Het belang van AVROTROS weegt in dit geval zwaarder dan het belang van eisers.

 

De rechtbank overweegt dat de kern van de uitzending is, dat aanzienlijk veel contractanten van eisers ontevreden zijn en vraagtekens plaatsen bij de werkwijze van eisers. Dit is een misstand die aan de kaak mag worden gesteld en in zijn algemeenheid ook voldoende steun vindt in de feiten. Dat er niets aan de hand zou zijn zoals door eisers gesteld, is een miskenning van deze feiten. De term malafide grondhandelaar komt in directe combinatie met zijn naam in de uitzending niet voor. Wel is aannemelijk geworden dat na de uitzending op 5 maart 2019 gedurende een bepaalde periode op de website van Opgelicht?! naar eiser werd verwezen met gebruikmaking van de kop ’Malafide grondhandelaar ontmaskerd’. Inmiddels is de kop en ook het item niet meer te vinden op de websites en de social media-kanalen van AVROTROS. Voorts geldt dat P. niet wordt beschuldigd van witwassen, maar dat hem een kritische vraag wordt gesteld over een constructie waarbij P. voor minder dan 10% van de prijs grond aankoopt en deze vervolgens verkoopt waarbij de stichting die bestuurd wordt door zijn vader, behoorlijke winst maakt. Over deze constructie wordt aan P gevraagd of dit niet “riekt” naar witwassen. Eiser geeft vervolgens geen antwoord op deze vraag, maar verwijst naar zijn vader.

 

De rechtbank merkt op dat de opzet en de inleiding objectiever had gekund en op twee punten niet zorgvuldig is, maar dat maakt in het licht van het voorgaande niet dat de uitzending in het geheel onrechtmatig is. Het beroep van eisers op de journalistieke maatstaven van de Leidraad voor de Raad voor de Journalistiek maakt dit oordeel niet anders nu dit geen rechtens aan te leggen criterium is waaraan de rechter moet toetsen. 

 

IEPT20210707, Rb Midden-Nederland, Multirisk v AVROTROS

 

(Kopie originele vonnis)