Adviezen Octrooicentrum NL over vernietigbare octrooien geen besluit

13-09-2021 Print this page
IEPT20210722, Rb Den Haag, RDW-adviezen

Bezwaar eiser tegen adviezen Octrooicentrum Nederland - dat de conclusies bij genoemde octrooien vernietigbaar zijn op grond van gebrek aan nieuwheid en inventiviteit (artikel 83 lid 1 ROW)-, niet-ontvankelijk: adviezen hebben geen rechtsgevolg; het zijn geen besluiten zoals bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

OCTROOIRECHT


RDW heeft een verzoek ingediend bij verweerder over toepasselijkheid van de vernietigingsgronden op de octrooien. Octrooicentrum NL heeft advies uitgebracht dat de conclusie van het eerste octrooi vernietigbaar is bij gebrek aan inventiviteit; het tweede octrooi vanwege toegevoegde materie, gebruik aan nieuwheid en inventiviteit.


De rechtbank is van oordeel dat de adviezen waartegen eiser bezwaar heeft gemaakt, geen besluiten zijn zoals bedoeld in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. De adviezen hebben geen rechtsgevolg, omdat de octrooien waarop de adviezen zien ook na afgifte van het advies van kracht blijven. Dit geldt ook als wordt geadviseerd tot nietigheid van de octrooien. Dat een advies van verweerder vaak zou worden gevolgd in een uitspraak op een vordering, zoals eiser betoogt, doet aan het voorgaande niets af.


De verandering in rechtspositie ontstaat namelijk pas nadat een uitspraak op een ingediende vordering is gedaan. 

 

IEPT20210722, Rb Den Haag, RDW-adviezen

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:8532