Online Bingo geen werk in de zin van de Auteursverordening

14-09-2021 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20210723, Gerecht Aruba, Quarantine Bingo

De door eiser aangeboden Bingo-spellen geen auteursrechtelijk beschermd werk: de door eiser aangegeven kenmerkende elementen (op afstand gespeeld, stilleggen spel als computer registreert dat iemand bingo heeft, inbellen door de winnaar en het thuis bezorgen van de prijs) zijn inherent aan de huidige samenleving waarin talloze diensten online worden aangeboden en niet ingegeven door creatieve keuzes. Voor Free Bingo geldt daarbij nog dat het gratis aanbieden van een bingokaart niet kan worden beschouwd als een creatieve keuze. Dat de spelconcepten zijn ingeschreven bij het Bureau Intellectuele Eigendom Aruba, maakt dat niet anders: de toets van artikel 1 Auteursverordening staat los van de inschrijving van het concept bij het bureau.

AUTEURSRECHT

Kort geding. Five Crown Gaming organiseert in Aruba het kansspel bingo. Door het Bureau Intellectuele Eigendom Aruba (hierna: BIE) zijn op 10 december 2020 ten behoeve van [eiser 2] zogeheten ‘Certificates of Copyright Registration’ afgegeven voor het exclusieve recht met betrekking tot het werk met de titel: ‘Free Bingo – project plan’ (hierna: Free Bingo) alsmede voor het exclusieve recht met betrekking tot het werk met de titel: ‘Radio, TV, Social Media Bingo – project plan’. Volgens Five Crown maakt gedaagde inbreuk op de auteursrechten die Five Crown op de bingo-spellen zegt te hebben.

De voorzieningenrechter van het Gerecht van Aruba is echter van oordeel dat Radio, TV & Social Media Bingo geen werk in de zin van artikel 1 van de Auteursverordening is. Bingo is een kansspel dat wereldwijd wordt gespeeld. Dat Five Crown Gaming het bingospel ‘op afstand’ organiseert via diverse beschikbare telecommunicatiemiddelen kan op zichzelf - nu dat een aspect is dat inherent is aan de huidige samenleving waarin talloze commerciële en publieke diensten online worden aangeboden - niet worden beschouwd als een creatieve keuze. De overige door Five Crown Gaming genoemde elementen waarmee de door hen georganiseerde bingo afwijkt van het ‘traditionele’ bingospel - zoals het stilleggen van het spel als de computer registreert dat iemand bingo heeft, het inbellen door de winnaar en het thuis bezorgen van de prijs - zijn het resultaat van de keuze om het spel op afstand aan te bieden en zijn deels ook het resultaat van het gebruik van de ingekochte software. De combinatie van elementen rechtvaardigt niet het oordeel dat er sprake is van een selectie die het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Het Free Bingo spel is eenzelfde lot beschoren. Het kenmerkende element van dit spel is volgens Five Crown dat een bingokaart gratis aan een klant wordt verstrekt indien de klant een bepaalde krant koopt. Het gratis aanbieden van een product of dienst als marketinginstrument kan echter niet worden beschouwd als een creatieve keuze. Aldus geniet het concept van Free Bingo geen bescherming onder het auteursrecht.

 

Dat beide spelconcepten bij het bureau zijn ingeschreven doet niet ter zake. De toets aan artikel 1 van de Auteursverordening om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming staat los van de inschrijving daarvan bij het bureau.

 

De IEPT-versie volgt.

ECLI:NL:OGEAA:2021:399