Google hoeft verwijderde Youtube-video van interview met Tweede Kamerlid over coronamaatregelen niet terug te plaatsen

26-08-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210818, Rb Amsterdam, Blcbx v Google

Google hoeft verwijderde Youtube-video van interview met Tweede Kamerlid over coronamaatregelen niet terug te plaatsen op Youtube: uitlatingen in Interviewvideo schenden verschillende bepalingen uit het Covid-beleid van Youtube en verwijdering daarvan is aldus in lijn met de Servicevoorwaarden en niet in strijd met de overeenkomst tussen partijen, beroep van eisers op vrijheid van meningsuiting kan niet leiden tot de conclusie dat het verwijderen van de Interviewvideo onaanvaardbaar of onrechtmatig is en fair balance valt uit in het voordeel van Google. Google kan niet worden veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie met betrekking tot tijdelijk verwijderde Kamervideo: Google mocht er in eerste instantie van uitgaan dat Kamervideo in strijd is met haar Covid-beleid gelet op titel video.

 

PUBLICATIE-PRIVACY

 

Kort geding. [eiser 1] is lid van de Tweede Kamer en laat zich kritisch uit over overheidsmaatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus. Ook Blckbx laat zich kritisch uit over de overheidsmaatregelen. Youtube hanteert een Covid-beleid. [eiser 1] heeft op 11 maart 2021 een video op Yuotube geplaatst met de titel: “Is de IFR van corona vergelijkbaar met die van de griep? Ja!” (de Kamervideo). Youtube heeft de Kamervideo op 13 maart 2021 verwijderd. Blckbx heeft op 17 maart 2021 een video op Youtube geplaatst, de Interviewvideo, waarin [eiser 2] in gesprek gaat met [eiser 1], onder meer over de verwijdering van de Kamervideo. De Interviewvideo bevat een gedeelte van de Kamervideo. Youtube heeft de Interviewvideo op 17 maart 2021 verwijderd. Youtube heeft de Kamervideo uiteindelijk teruggeplaatst. nu sprake was van compenserende informatie. Eisers vorderen dat Youtube de Interviewvideo terugplaatst en een rectificatie plaatst waarin wordt vermeld dat de Kamervideo en de Interviewvideo niet in strijd zijn met de voorwaarden en het beleid van Youtube. 


De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Youtube hoeft de Interviewvideo niet terug te plaatsen. De uitlatingen in de Interviewvideo schenden verschillende bepalingen uit het Covid-beleid en verwijdering van de video is aldus in lijn met de Servicevoorwaarden en niet in strijd met de overeenkomst tussen partijen. Ook omdat de Kamervideo gedeeltelijk en niet in zijn geheel is opgenomen in de Interviewvideo, is het verwijderen van de Interviewvideo in overeenstemming met het Covid-beleid, nu een belangrijke aanvulling met compenserende informatie is weggelaten. Ook is het verwijderen van de video niet onaanvaardbaar of onrechtmatig gelet op het beroep van eisers op de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting impliceert geen recht op het forum van zijn of haar keuze. Van Youtube kan daarbij niet worden verwacht dat zij minder ingrijpende maatregelen neemt. Ten slotte hoeft Google ook geen rectificatie te plaatsen met betrekking tot de tijdelijk verwijderde Kamervideo. Gelet op de titel mocht Google er in eerste instantie van uitgaan dat de video in strijd was met haar Covid-beleid. De gevraagde voorzieningen worden afgewezen. 

 

IEPT20210818, Rb Amsterdam, Blcbx v Google

 

ECLI:NL:RBAMS:2021:4308