Inbreuk door gebruik EAN-code op bol.com

06-09-2021 Print this page
IEPT20210820, Rb Noord-Nederland, Luxeroyal oordopjes

Inbreuk op rechten van bedrijf dat oordopjes via bol.com verkoopt. Overname van EAN-code en feitelijk de daaraan gekoppelde afbeeldingen, productinformatie, handelsnaam en informatie is een onrechtmatige daad en inbreuk op het merken-, auteurs- en handelsnaamrecht.


MERKENRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD - AUTEURSRECHT - HANDELSNAAMRECHT

LuxeRoyal drijft een onderneming die zich bezighoudt met de verkoop van telefoonaccessoires en electronicaproducten, waaronder draadloze oordopjes. Voor de verkoop van haar producten via bol.com heeft LuxeRoyal eigen - unieke - EAN-codes in gebruik genomen. Deze EAN-codes zijn gekoppeld aan haar producten. Gedaagde maakt bij de verkoop van de door hem aangeboden draadloze oordopjes op bol.com gebruik van de EAN-codes en productfoto's en inhoud van de advertenties die bij de producten van LuxeRoyal horen. In verstek veroordeeld tot staking. Proceskostenveroordeling: € 3.222,59.

3.2. [gedaagde] maakt inbreuk op en trekt ongerechtvaardigd voordeel uit haar merkenrecht. [gedaagde] gebruikt zonder toestemming van LuxeRoyal haar EAN-codes ten behoeve van zijn eigen advertentie op bol.com. Daarmee worden de aan de EAN-codes gekoppelde afbeeldingen, productinformatie, handelsnaam en informatie van LuxeRoyal in de advertentie van [gedaagde] overgenomen. Aldus wordt gebruik gemaakt van het merkenrecht van LuxeRoyal voor het aanbieden van soortgelijke producten. Met deze handelwijze van [gedaagde] ontstaat bij het publiek verwarring welk product men koopt. Het publiek zal het product van [gedaagde] immers associëren met het merk LuxeRoyal, terwijl [gedaagde] daarvoor geen vergoeding betaalt of toestemming van LuxeRoyal heeft verkregen. Het gebruikmaken van de EAN-nummers en intellectuele eigendomsrechten van LuxeRoyal levert tevens een onrechtmatige daad van [gedaagde] jegens LuxeRoyal op. Voorts maakt [gedaagde] inbreuk op de auteursrechten van LuxeRoyal. De foto's en de productomschrijvingen die hij overneemt, betreffen namelijk auteursrechtelijk beschermde werken. Ten slotte maakt [gedaagde] inbreuk op de handelsnaam van LuxeRoyal door het gebruik van haar EAN-codes. De consument die op de advertentie van [gedaagde] klikt, krijgt in feite de advertentie van LuxeRoyal te zien. Aldus is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet.
 

IEPT-versie volgt
ECLI:NL:RBNNE:2021:3684