De copywriter heeft aan teksten gesleuteld, maar is daarin niet geslaagd

20-09-2021 Print this page
IEPT20210825, Rb Noord-Holland, De copywriter

Teksten zijn auteursrechtelijk beschermde werken: dat de teksten zijn voor zoekmachines geoptimaliseerd zijn doet geen afbreuk aan de creatieve keuzes die zijn gemaakt. Gedaagde heeft inbreuk gemaakt op de auteursrechtelijke bescherming van de teksten: gedaagde heeft erkend dat zijn copywriter teksten heeft overgenomen en aangevoerd dat eraan is gesleuteld om de teksten voldoende te laten afwijken zodat het geen inbreuk is. Misgelopen licentie-inkomsten: helft van de oorspronkelijke prijs. Vordering vergoeding kosten herschrijving teksten afgewezen: onvoldoende causaal verband tussen overnemen teksten en de kosten die met de herschrijving gemoeid zijn. Geschonden persoonlijkheidsrechten: gedaagde erkent dat website van eiser door zijn toedoen minder uniek was en daardoor minder goed gescoord heeft bij Google. Omdat deze schade niet is te begroten, komt 100% van misgelopen licentie-inkomsten niet onredelijk voor.
 

 

AUTEURSRECHT


Auteursrecht. De (copywriter van) gedaagde heeft teksten van de website van eiser overgenomen (met enkele wijzigingen). De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken en dat de gedaagde schade moet vergoeden als gevolg van deze onrechtmatige daad en de schending van de persoonlijkheidsrechten van de eiser. De gevorderde schade wordt gedeeltelijk toegewezen omdat de eiser niet alle schade voldoende onderbouwd en aannemelijk heeft gemaakt.
 

Eiser heeft Search Engine Optimalization technieken gebruikt bij het creëren van de websiteteksten er zijn talloze creatieve keuzes gemaakt. Waaronder keuzes over het gebruik van signaal/zoekwoorden, toegankelijke en leesbare zinnen, het vormgeven en indelen van teksten, het gebruiken van tussenkopjes etc. Het doel hiervan was om unieke en originele content te creëren. 


De kantonrechter vindt het redelijk om aan te nemen dat de misgelopen licentie inkomsten de helft van de oorspronkelijk prijs bedragen. Dit deel van de vordering wordt dus toegewezen tot een bedrag van € 551,13. En de toeslag vanwege geschonden persoonlijkheidsrecht: Het gevorderde percentage 100% van de misgelopen licentie inkomsten, komt de kantonrechter niet onredelijk voor, zodat dat bedrag zal worden toegewezen met dien verstande dat het gaat om 100% van de toe te wijzen vergoeding voor misgelopen licentie inkomsten.

 

IEPT20210825, Rb Noord-Holland, De copywriter

 

ECLI:NL:RBNHO:2021:8088