Artikel WhatsApp-berichten kroongetuige mag worden gepubliceerd; feitenmateriaal wordt geacht te bestaan

16-09-2021 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20210913, Rb Amsterdam, Kroongetuige Marengo-proces
(Met dank aan Jens​ van den Brink, Kennedy Van der Laan)

Vordering eiser om DPG te verbieden op welke wijze dan ook feitelijke beschuldigingen jegens eisers te uiten en/of te verspreiden niet toewijsbaar: preventieve censuur gaat gezien de hoge drempel die hiervoor opgelegd is in vergelijking met de omstandigheden (maatschappelijk debat gebruik kroongetuige en kroongetuige is publiek figuur), veel te ver. Vordering DPG te verbieden het concept-artikel te openbaren evenmin toewijsbaar: het feitenmateriaal moet geacht worden daadwerkelijk te bestaan. AD past een zin aan en voegt een standpunt van de kroongetuige over het beweerde toe.

PUBLICATIE - PRIVACY

P.v. mondelinge uitspraak op 13 september 2021 van de voorzieningenrechter in een kort geding tussen de kroongetuige in het Marengo-proces en DPG Media over de publicatie van een krantenartikel. 

Eiser is kroongetuige in het Marengo-proces. Eiser 2 is een van zijn zussen. Het AD was voornemens op 14 september 2021 in de krant en op haar website een artikel publiceren over de kroongetuige, waarin wordt geciteerd uit WhatsApp-berichten die afkomstig zijn van een iPhone waarover hij in detentie enige tijd heeft beschikt. Eisers stellen dat het artikel onjuist is en dat zij daarmee worden aangetast in hun eer en goede naam. Zij vorderen DPG te verbieden op welke wijze dan ook feitelijke beschuldigingen jegens eisers te uiten en/of berichten te verspreiden, en DPG te verbieden het concept-artikel op welke wijze dan ook te openbaren, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van DPG in de proceskosten.

Op verzoek van de advocaat van de kroongetuige is de zaak met gesloten deuren behandeld, omdat de advocaat niet vrijuit kon praten zonder de veiligheid van zijn cliënten in gevaar te brengen.

De voorzieningenrechter benadrukt allereerst dat het hier gaat om een verzoek tot een voorafgaand verbod om te publiceren, preventieve censuur dus en daarvoor geldt een hoge drempel. Er moet sprake zijn van onherstelbare schade.

Verder is van belang dat artikel raakt aan het maatschappelijk debat over het gebruik van de kroongetuige. De kroongetuige is een publiek figuur geworden, van zijn zuster kan dat minder stellig gezegd worden.

De eerste vordering, de preventieve censuur, gaat gezien de hiervoor genoemde kenmerken van de zaak, veel te ver.

Ter beoordeling aan de voorzieningenrechter is een concept van het artikel voorgelegd. De voorzieningenrechter ziet wel dat het gaat om ernstige beschuldigingen aan het adres van de kroongetuige. De journalist heeft een dataset ingezien met berichten van de iPhone van de kroongetuige en er moet in dit kort geding ervan uitgegaan worden dat die berichten daadwerkelijk bestaan. Mocht later blijken dat dit anders is, dan zal zich dat moeten oplossen in een schadevergoeding. Met betrekking tot een tweetal beschuldigingen heeft het AD toegezegd een zin te veranderen en een standpunt van de kroongetuige aan het artikel toe te voegen. Naar voorlopig oordeel weegt het belang van de vrijheid van meningsuiting zwaarder dan het belang van de bescherming van de eer en goede naam van eisers en worden de gevraagde voorzieningen geweigerd.

 

IEPT20210913, Rb Amsterdam, Kroongetuige Marengo-proces

 

Het artikel is gepubliceerd en hier te vinden (premium)

ECLI:NL:RBAMS:2021:5058