Einde strepen-saga: H&M maakt geen inbreuk op drie-strepenmerk Adidas

08-10-2021 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20211008, HR, Adidas v H&M

Merkenrecht. Uitspraak Hoge Raad in de strepen-zaak tussen Adidas en H&M: de Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

 

Het arrest van het hof Den Haag (IEPT20200128), dat de Work Out-kleding van H&M geen inbreuk maakt op het drie-strepenmerk van Adidas,  wordt hiermee bekrachtigd. 

 

De IEPT-versie volgt.

 

 

ECLI:NL:HR:2021:1474

 

Zie ook: B916245