Ziggo hoeft geen waarschuwingsbrieven van BREIN door te zenden

07-02-2022 Print this page
IEPT20220202, Rb Midden-Nederland, Brein v Ziggo

Ziggo hoeft geen waarschuwingsbrieven door te sturen naar klanten ter bestrijding van BitTorrent: Ziggo heeft geen verwerkingsgrondslag voor het verwerken van de strafrechtelijke persoonsgegevens. Wanneer Ziggo wel over de juiste de vereiste vergunning beschikt is zij gehouden de waarschuwingsbrieven door te sturen: toetsingskader Lycos van toepassing.

 

PRIVACY - COLLECTIEF BEHEER

 

In december 2020 is Brein de waarschuwingscampagne gestart tegen Frequent en Langdurig Uploaden (FLU). De FLU-campagne is er op gericht om een waarschuwingsbrief te sturen aan de houder van een IP-adres waarvan Brein met behulp van speciale software.
 

De gegevens van de houders van de IP-adressen die via AFLU uit de steekproef komen, zijn aan Brein onbekend. Brein kent alleen het IP-adres. De isp’s van het betreffende IP-adres kunnen dat IP-adres koppelen aan NAW-gegevens van hun abonnee. Voor het sturen van de waarschuwingsbrieven heeft Brein dus de medewerking van de isp’s nodig, in die zin dat deze de brief van Brein aan hun abonnees doorsturen. Brein zal maximaal 1.000 doorstuurverzoeken per maand sturen aan alle isp’s gezamenlijk.


[noot van de redactie: Zeer lezenswaardige uitspraak waarin privacyafwegingen helder worden beantwoord] 


Dat betekent dat als Ziggo over een vergunning van de AP zou beschikken, zoals bedoeld in artikel 33 lid 4 sub c UAVG, zij onrechtmatig handelt door de waarschuwingsbrieven niet door te sturen.
 

Artikel 11.2a Tw staat niet aan het doorsturen van de waarschuwingsbrieven door Ziggo in de weg. Dat artikel bepaalt dat de aanbieder van een elektronisch(e) communicatienetwerk of -dienst de via dat netwerk of die dienst verstuurde communicatie niet mag “aftappen, afluisteren of anderszins onderscheppen of controleren”. Daarvan is hier geen sprake. Ziggo koppelt de door Brein verzamelde IP-adressen aan de bij haar bekende NAW-gegevens. Voor zover dit wel onder de bovenstaande opsomming zou vallen, geldt bovendien dat uit lid 2 van dat artikel ook volgt dat dit wel is toegestaan indien en voor zover deze handelingen noodzakelijk zijn om de integriteit en de veiligheid van de netwerken en diensten van de betrokken aanbieder te waaarborgen (sub b) of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel (sub d). Onder die laatste uitzondering valt in ieder geval het naleven van een vonnis tot het doorsturen van de waarschuwingsbrieven.

 

De vorderingen van BREIN worden afgewezen.

 

Vonnis bekrachtigd: IEPT20221011, Hof Arnhem-Leeuwarden, BREIN v Ziggo
 

IEPT20220202, Rb Midden-Nederland, Brein v Ziggo

 

ECLI:NL:RBMNE:2022:297