Geen misleidende reclame via Google Shopping

07-06-2022 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20220601, Rb Amsterdam, Digital Revolution v Media Concept
(Met dank aan Rutger Stoop, Brinkhof)

Media Concept maakt zich met haar advertentie via Google Shopping niet schuldig aan misleidende reclame: geen verborgen kosten en de beperkende voorwaarde van 1 product per bestelling is geen essentiële informatie. Het staat Media Concept vrij om haar producten via Google Shopping goedkoper aan te bieden dan via haar eigen website. Evenmin is er sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame door Media Concept met deze advertentie: De advertentie van Media Concept voldoet aan alle criteria opgenomen in 6:194a lid 2 BW, prijs per stuk van exact hetzelfde product wordt vergeleken, de vergelijking is controleerbaar, geen verwarring met product Digital Revolution en ook de goede naam van DR wordt niet geschaad.

RECLAMERECHT

Digital Revolution, beter bekend als 123inkt is een internetonderneming die zich bezighoudt met de verkoop van printerbenodigdheden en kantoorartikelen via de webshop www.123inkt.nl. Media Concept is een Duits bedrijf dat zich eveneens bezig houdt met de verkoop van onder meer printerbenodigdheden en kantoorartikelen. Zij is inNederland actief via de eigen website www.prindo.nl.


Volgens DR maakt Media Concept zich schuldig aan misleidende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame omdat Media Concept op Google Shopping adverteert met ongeclausuleerde prijzen, terwijl er voor die prijzen wel degelijk beperkingen en voorwaarden gelden, maar die worden verzwegen. De prijs is volgens DR op Google Shopping alleen van toepassing als in Google Shopping op de knop “Site bezoeken” wordt geklikt om op prindo.nl te komen, terwijl bij een regulier bezoek aan prindo.nl hetzelfde product alleen tegen een hogere prijs verkrijgbaar is. Bij de lage Google Shopping prijs geldt een afnamebeperking, inhoudende dat er voor deze prijs een product per bestelling kan worden afgenomen. Omdat deze beperkende voorwaarden alleen door MC gehanteerd wordt en niet door andere verkopers op Google Shopping is er sprake van ongeoorloofde prijsvergelijkende reclame, waardoor DR schade lijdt.

Naar het oordeel van de rechtbank is er geen sprake van misleidende reclame.  Het in aanmerking komende publiek bestaat uit consumenten die prijsbewust zijn, kritisch zijn en die zich normaliter zullen informeren over de voorwaarden van een prijsaanbod. Op Google Shopping vindt een vergelijking plaats van de prijs per eenheid van hetzelfde product. Het staat vast dat de consument het op Google Shopping getoonde product na doorklikken, ook daadwerkelijk tegen Google Shopping prijs kan aanschaffen op prindo.nl. Er zijn geen verborgen kosten. De rechtbank is het niet met DR eens dat de beperkende voorwaarde van afname van 1 product per bestelling, essentiële informatie is die bij weglaten op Google Shopping, leidt tot misleiding van consumenten. De consument ziet bij doorklikken en bij aankomst op prindo.nl en voordat hij daadwerkelijk tot een koop overgaat, dat hij per keer maar één product kan afnemen. De consument kan, als deze voorwaarde haar niet aanstaat besluiten het product toch niet te kopen. Hierdoor kan niet worden gezegd dat de consumenten de aankoopbeslissing baseert op feitelijk onjuiste prijsinformatie of dat de advertentie van Media Concept misleidend is.

De IEPT-versie volgt

Kopie originele vonnis

Zie in dit verband ook uitspraken van de rechtbank: IEPT20190225 en het hof: IEPT20200218 en IEPT20210702