Geen immuniteit Russische wodkaproducenten

07-07-2022 Print this page
IEPT20220628, Hof Den Haag, HVY v FKP

Opheffing van ten laste van FKP gelegde executoriale beslagen tot verhaal van in arbitrage tegen Russische Federatie toegewezen vorderingen op merken- en auteursrechten met betrekking tot Russische wodka. Omdat de rechten zich in het voor verhaal vatbare vermogen van de Russische Federatie bevinden en vast staat dat FKP geen schuldenaar is voor vorderingen waarvoor het beslag is gelegd, is de vordering tot opheffing van het beslag toewijsbaar voor zover dit ten laste van en onder FKP is gelegd. Geen opheffing van het ten laste van de Russische Federatie gelegde beslag. Er is sprake van een lopende vernietigingsprocedure met betrekking tot de arbitrale vonnissen waarvoor het uitgangspunt geldt dat deze de tenuitvoerlegging niet schorst (art. 1066 lid 1 Rv). Beslagen IE-rechten hebben een andere dan een publieke bestemming.

EXECUTIEGESCHIL

In dit executiegeschil vordert FKP primair opheffing van een door HVY op merken- en auteursrechten gelegd executoriaal beslag en subsidiair schorsing van de executie van het beslag. Het beslag was gelegd tot verhaal van in arbitrage jegens de Russische Federatie toegewezen vorderingen. Aan de orde zijn onder meer de vragen of de rechten waarop beslag is gelegd zich in voor verhaal vatbaar vermogen van de Russische Federatie bevinden en of beroep op immuniteit van executie kan worden gedaan.


Er is een voldoende nauwkeurige beschrijving van de auteursrechten op de beeldelementen van de afgebeelde merken, echter voor zover in het beslagexploot ook beslag is gelegd op de auteursrechten "op de vormgeving van de producten die onder de Merken zijn geproduceerd en verkocht door of met toestemming van FKP Sojuzplodoimport en/of de Russische Federatie" is er geen sprake van een voldoende nauwkeurige beschrijving. Het is onduidelijk welke werken onder het beslag vallen.
 

Naar het oordeel van het hof kunnen FKP en de Russische Federatie zich in dit geval niet met succes beroepen op immuniteit van executie. Het gaat bij merken- en auteursrechten om vermogensrechten die gericht zijn op de commerciële exploitatie van alcoholische dranken. Merken en daarin vervatte auteursrechten op de beeldelementen (die onder het beslag vallen) zijn uit de aard der zaak bestemd voor andere dan publieke doeleinden, namelijk voor de bevordering van de (commerciële) verkoop van van de merken voorziene waren.


Het hof wijst de vordering tot vernietiging van het vonnis (ECLI:NL:RBDHA:2020:10708) en opheffing van het beslag toe voor zover het beslag ten laste van en onder FKP is gelegd en voor zover het is gelegd op de auteursrechten op de vormgeving van de producten die onder de Merken zijn geproduceerd en verkocht. Voor het overige wijst het hof de vorderingen af.
 

IEPT20220628, Hof Den Haag, HVY v FKP

 

ECLI:NL:GHDHA:2022:1159