Executie geëindigd door betaling op kwaliteitsrekening

30-01-2023 Print this page
IEPT20221222, Rb Noord-Holland, De Pastafabriek v Boeder

Procesrecht. Executie. Geen onrechtmatige executie vonnis. Tot executie verzoekende vennootschap bestaat niet. Er is betaald na bevel deurwaarder. Executie is geëindigd door betaling op kwaliteitsrekening van de gerechtsdeurwaarders. Gelden behoren tot vermogen van executant. Afwijzing vorderingen.

 

EXECUTIEGESCHIL

 

Partijen discussiëren over de vraag of executie van het vonnis van de rechtbank Amsterdam onrechtmatig is, omdat de in het exploot vermelde vennootschap op wiens verzoek deze executie werd verricht niet blijkt te bestaan. De Pastafabriek heeft wél na bevel van Boeder een bedrag van € 19.808,35 aan haar betaald, waarvan De Pastafabriek nu terugbetaling wenst. Boeder weigert het bedrag terug te betalen. 

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de executie van het hiervoor genoemde vonnis door de betaling van De Pastafabriek op de kwaliteitsrekening is geëindigd. Feitelijk zijn de gelden toen overgegaan naar het vermogen van de executant. De vorderingen jegens Boeder tot terugbetaling, dan wel het staken van de doorbetaling, worden daarom afgewezen.

Boeder betoogt dat de betaling door De Pastafabriek niet in het vermogen van Boeder is gevallen, maar is gestort op de gezamenlijke kwaliteitsrekening van de beide gerechtsdeurwaarders. Het is daarom niet aan Boeder om over deze gelden te beschikken.

 

ECLI:NL:RBNHO:2022:11858