Weens Koopverdrag ingezet voor vrijwaring doorverkoop namaakartikelen The North Face

17-01-2024 Print this page
IEPT20230524, Rb Noord-Holland, eiser v Sport Trading Company

Eiser stelt de non-conformiteit van twee partijen t-shirts die zijn doorverkocht in Duitsland en Denemarken. Nu deze onderwerp zijn van merkinbreukgeschillen. Artikel 42 CISG en Opinion No. 22 van de CISG-Advisory Council die betrekking heeft op de aansprakelijkheid van de verkoper ingeval de geleverde zaken (daadwerkelijk of beweerdelijk) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Bewijslast authenticiteit van de t-shirts ligt bij STC. Bewijsopdracht is gegeven.


MERKENRECHT

 

Eiser is een in Duitsland gevestigde kledinghandelaar. Sport Trading heeft The North Face kleding verkocht aan eiser, welke - na doorverkoop die tot Lidl is gekomen - onderwerp zijn geworden van een merkinbreukgeschil in Duitsland. Een tweede partij is ook doorverkocht en uiteindelijk in Denemarken in de winkels van Bilka terecht gekomen. De door STC getoonde stukken bevatten geen documenten van The North Face zelf of van een geautoriseerde wederverkoper van The North Face.

 

Partijen zijn het erover eens dat de overeenkomsten de verkoop en levering van authentieke The North Face t-shirts inhielden. Eiser baseert zijn vorderingen op non-conformiteit in welk kader artikelen 42 en 45 Weens Koopverdrag van belang zijn en op onrechtmatige daad, omdat er namaakartikelen zijn verkocht onder verwijzing naar LG Stuttgart voor de eerste partij. Voor de tweede partij wordt gewezen op de sommatie en analyse van de merkendeskundige.

 

De rechtbank is van oordeel dat het ex 42 Weens Koopverdrag (CISG) aan STC is te bewijzen dat zij authentieke t-shirts heeft geleverd. STC heeft niet (gemotiveerd) bewist dat de t-shirts bij Lidl van haar afkomstig zijn. Ook valt te herleiden dat de t-shirts bij Bilka ook van STC afkomstig zijn.

 

Anders dan STC stelt is artikel 42 CISG van toepassing op de overeenkomsten, omdat het artikel ziet op rechten en aanspraken van derden die zijn gebaseerd op intellectuele eigendom en STC aan [eiser] t-shirts heeft geleverd waarop een aanspraak (‘claim’) rust van The North Face wegens merkinbreuk.

 

De Advisory Council verstrekt onder meer gezaghebbende opinies over de uniforme toepassing en interpretatie van het verdrag. De Advisory Council heeft in dat kader op 7-9 augustus 2022 “Opinion No. 22, The seller’s liability for goods infringing intellectual property” (CISG-AC Opinion No. 22) aangenomen en gepubliceerd, die betrekking heeft op de aansprakelijkheid van de verkoper ingeval de geleverde zaken (daadwerkelijk of beweerdelijk) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Deze Opinie bestaat uit 15 zogenaamde “black letter rules” (standaardregels) met toelichtingen daarop, die zijn gebaseerd op evaluatie van doctrine en rechtspraak afkomstig uit alle lidstaten.

 

De rechtbank laat STC toe te bewijzen dat zij aan eiser authentieke The North Face t-shirts heeft geleverd.

 

ECLI:NL:RBNHO:2023:13563