Verbod tegen tussenpersoon die decoderen van alcoholhoudende dranken faciliteert

30-06-2023 Print this page
IEPT20230614, Rb Den Haag, Hennesy v Loendersloot

Merkenrecht. Verbod toegewezen tegen tussenpersoon, logistiek dienstverlener en werkmaatschappijen vanwege het faciliteren van decoderen van MHCS-producten met douanestatus T2/AGD en het faciliteren van de handel in gedecodeerde MHCS-producten met deze douanestatus. Nevenvorderingen toegewezen.

MERKENRECHT

 

Deze zaak gaat over parallelimport van alcoholhoudende dranken voorzien van een aantal merken van Hennessy. Hennessy stelt dat parallelhandelaren, een logistiek dienstverlener en het bedrijf dat een decodeerfaciliteit exploiteert, inbreuk hebben gemaakt op deze merken dan wel onrechtmatig jegens haar handelen door door Hennessy geproduceerde producten te decoderen en zonder haar toestemming van de merken voorziene producten in de Europese Unie te verkopen en aan te bieden. Zij heeft ook vorderingen ingesteld tegen een aantal bestuurders.


Gelet op de vaststelling dat LI onrechtmatig jegens Hennessy c.s. heeft gehandeld door het faciliteren van merkinbreuk, wordt het ter zake gevorderde stakingsbevel toegewezen, zoals in het dictum verwoord. Het verbod is beperkt tot het leveren van logistieke diensten waarbij LI weet of behoort te weten dat sprake is van (het faciliteren van) inbreuk op de MHCS-merken. Dat is, zoals reeds overwogen, het geval bij het faciliteren van decoderen van MHCS-producten met douanestatus T2/AGD en het faciliteren van de handel in gedecodeerde MHCS-producten met douanestatus T2/AGD, maar niet bij het faciliteren van de handel in niet-uitgeputte MHCS-producten. Nu Hennessy onrechtmatig handelen van LI in andere Unielanden dan in Nederland niet heeft toegelicht, wordt het verbod beperkt tot Nederland. 

 

De gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen, zij het dat deze zullen worden gematigd en gemaximeerd zoals verwoord in het dictum. Om executiegeschillen te voorkomen, zal een verbod worden opgelegd met ingang van één week na betekening van het vonnis. Niet valt in te zien welk belang Hennessy naast een verbod heeft bij een verklaring voor recht dat LI onrechtmatig heeft gehandeld, zodat die vordering, evenals alle vorderingen die zien op merkinbreuk door LI, zal worden afgewezen.

 

IEPT20230614, Rb Den Haag, Hennessy v Loendersloot

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:8497