REACT is exclusieve belangenbehartiger in collectieve actie SHLC

21-08-2023 Print this page
IEPT20230705, Rb Den Haag, React v SHLC

Collectieve actie van Stichting Namaakbestrijding REACT tegen onrechtmatig gebruik van merken. REACT voldoet aan 1018c lid 5 BW en is tevens ex 3:305a BW voldoende representatief. De rechtbank wijst REACT aan als exclusieve belangenbehartiger en bepaalt dat een advertentie in een aantal landelijke dagbladen moet worden geplaatst ter aan/afmelding van personen of ondernemingen die de belangen in de procedure wel/niet behartigd willen zien worden.

ONTVANKELIJKHEID - MERKENRECHT

 

Stichting React maakt deel uit van een groep van rechtspersonen, die valt onder de coöperatie SNB-REACT. De dagvaarding is een collectieve actie op grond van 3:305a lid 1 t/m 3 BW. 

 

Zij voldoet aan de vereisten van 1018c lid 5 Rv. REACT heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat deze collectieve vordering efficiënter en effectiever is dan het instellen van een individuele vordering. Tevens is de collectieve vordering niet summierlijk ondeugdelijk op dit moment. 

 

React is ook voldoende representatief: zij is toezichthoudend orgaan met een supervisory council en een bestuur dat in een AVA wordt benoemd, zij heeft leden in voldoende mate betrokken bij de besluitvorming rondom belangenbescherming, beschikt over voldoende middelen, heeft een openbare internetpagina met alle informatie en voldoende ervaring en deskundigheid bij het instellen van de rechtsvordering.

 

De rechtbank zal Stichting React als exclusieve belangenbehartiger als bedoeld in artikel 1018e Rv aanwijzen. 

IEPT20230705, Rb Den Haag, React v SHLC
Bonus: zie bodemdagvaarding