Gestileerde Penrose driehoek kan abstracte 'delta'-driehoek niet weren

04-12-2023 Print this page
IEPT20230706, Rb Den Haag, Palace Skateboard v PAL Sporting

Palace beroept zich op op drie merken, een gestileerde P, een gestileerde driehoek en het woordmerk PALACE. PALACE kan niet worden afgekort tot PAL dat het dezelfde betekenis heeft of men het associeert met PALACE. Er is onvoldoende overeenstemming. Bij de gestileerde P wordt de overeenstemmingsdrempel ook niet gehaald. Het gaat de rechtbank te ver om op basis van een Penrose driehoek met daarin PALACE, bezwaar te kunnen maken tegen gebruik van een abstracte driehoek in de vorm van de letter delta. Dit ligt niet in lijn met de doelstellingen van het merkenrecht.

MERKENRECHT
 

Het onderscheidende kenmerk van het driehoekmerk is niet de driehoek op zichzelf. Het gaat de rechtbank te ver om op basis van een duidelijk gestileerde driehoek, de "Penrose driehoek", met daarin verwerkt PALACE, bezwaar te kunnen maken tegen het gebruik van een abstracte driehoek in de vorm van een A, de letter delta. Dit ligt niet in lijn met de doelstellingen van het merkenrecht. 

Hetzelfde oordeel is de uitkomst ten aanzien van de gestileerde P.

 

Met een dergelijk merk kan de merkhouder zich niet een abstracte P toe-eigenen. Slechts indien de
kenmerkende elementen uit het geregistreerde merk - de schuine stand, de dunne omlijning
met de binnenkant open - in een teken terug zouden komen, dan is er sprake van overeenstemming met onderscheidene elementen van het merk en pas dan wordt er toegekomen aan de beoordeling van het verwarringsgevaar. 

 

En ook bij het oordeel betreffende de P geldt: ook al vind je dat er sprake is van voldoende overeenstemming om te komen tot de fase van verwarringsgevaar, dan maken de verschillen tussen merk en teken dat de rechtbank meent dat er geen sprake is van een gevaar voor verwarring.

De merkenrechtelijke vorderingen worden afgewezen. Mondelinge uitspraak op grond van 30p Rv.

Kopie van oorspronkelijk proces-verbaal