Blog vermeldt dat gebruik woordmerk Kansspelautoriteit een boeteverhogende omstandigheid is

09-01-2024 Print this page
IEPT20230816, Rb Den Haag, Videoslots v Kansspelautoriteit

Vordering tot rectificatie van een blog-artikel op de website van de Kansspelautoriteit. Daarin staat o.a. dat het gebruik van het Ksa-woordmerk op de website van Videoslots meegenomen is als boeteverhogende omstandigheid. De voorzieningenrechter is van oordeel niet blijkt dat het geplaatste artikel passages of onjuistheden bevat die tot de conclusie kunnen leiden dat sprake is van onrechtmatig handelen door gedaagde en die de door eiseres gewenste rectificaties kunnen rechtvaardigen. 

PUBLICATIES - MERKENRECHT - GEEN ONRECHTMATIGE PUBLICITEIT

 

Videoslots biedt met een vergunning van de Maltese kansspelautoriteit kansspelen aan in een aantal Europese landen. Zij biedt haar diensten niet aan in Nederland. De Ksa is uit hoofde van de Wet op de kansspelen (Wok) belast met het toezicht op en de handhaving van de naleving van onder meer de Wok. Ksa heeft een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Videoslots gestuurd wegens het zonder vergunning van de Ksa op de Nederlandse markt aanbieden van diensten met betrekking tot online kansspelen (besluit).

 

In een uitspraak is het verzoek van Videoslots tot schorsing van het Openbaarmakingsbesluit afgewezen, samengevat omdat het belang van de Ksa bij openbaarmaking zwaarder weegt dan het belang van Videoslots om geen nadelen te ondervinden door die openbaarmaking.

 

De Ksa-voorzitter heeft een artikel met de titel “Illegaal gokaanbod mag niet lonen” geplaatst op haar website. Daarin staat onder meer dat het gebruik van het Ksa-woordmerk op de website van Videoslots meegenomen is als boeteverhogende omstandigheid.

 

In het artikel wordt ten onrechte - aldus Videoslots - de suggestie gewekt dat aan Videoslots een boete is opgelegd omdat zij welbewust en opzettelijk het woordmerk van de Ksa op haar website heeft geplaatst om Nederlandse spelers naar haar website te lokken.

 

Anders dan Videoslots heeft gesteld blijkt uit (de samenhang tussen) de eerste vier alinea’s van het artikel en de titel niet dat de voorzitter heeft beweerd dat Videoslots is beboet omdat zij opzettelijk het woordmerk van de Ksa heeft gebruikt. Uit de context blijkt immers voldoende duidelijk dat in het artikel met ‘overtreding’ gedoeld wordt op het illegaal (zonder vergunning) aanbieden van kansspelen in Nederland en niet op het tonen van het woordmerk van de Ksa, terwijl het woord ‘opzettelijk’ in het artikel helemaal niet wordt genoemd.

 

In het gewijzigde artikel wordt immers alleen nader toegelicht waarom het plaatsen van het woordmerk van de Ksa op de website van Videoslots hoog wordt opgenomen als boeteverhogende factor bij het vaststellen van de hoogte van de boete.

 

De voorzieningenrechter wijst het gevorderde af.

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:14305